Bini u ħarsien

  Jintqal x’jintqal dwar kemm id-ditti li jibnu f’pajjiżna saru jagħtu kas tar-regolamenti dwar kif itellgħu l-bini tagħhom, jibqa’ suspett. Ir-rata ta’ diżgrazzji fuq siti ta’ kostruzzjoni tibqa’ tielgħa mhux biss għax żdiedu s-siti imma għax żdiedu wkoll ħaddiema barranin  attivi fuq dax-xogħol.

  U jista’ jkun li la huma l-ħajjiet ta’ barranin li qed jidħlu fir-riskju ta’ xi daqqa kerha waqt il-ħin tax-xogħol, il-ħeġġa biex nilqgħu kontra d-daqqiet tiddgħajjef. Kemm hu minnu li l-akbar numru ta’ fatalitajiet fl-industrija tal-bini fl-aħħar snin kien ta’ ħaddiema barranin? Wieħed bilfors jistaqsi – f’kemm minn dawn id-disgrazzji nstab min kienu n-nies responsabbli għal x’ġara?

  Bħala nazzjon, ma tagħmlilniex ġieħ l-osservazzjoni – jekk tirriżulta korretta – li ftit li xejn jimportana mill-ħarsien tal-ħaddiema barranin. Madankollu, il-ħajja tal-bniedem, hu min hu, hi imprezzabbli. 

  ***

  ĠURNALIŻMU F’MALTA

  Kelli laqgħa interessanti ma’ rappreżentanti tal-Istitut Malti tal-Ġurnaliżmu. Kont interessat nisma’ l-fehmiet tagħhom dwar il-qagħda tal-midja stampata u tal-awdjoviżivi f’pajjiżna.

  Naturalment semmew kif dawn il-mezzi ta’ kumnikazzjoni qed jaffaċċjaw kompetizzjoni feroċi mill-midja soċjali, facebook u l-bqija, fejn l-aħbar saret titwassal mill-persuni għal persuni. F’Malta wkoll dan l-iżvilupp qed jimmina l-midja tradizzjonali, li saru anqas vijabbli. Imma xorta għandna bżonnhom. Is-sitwazzjoni fostna hi aktar serja għax il-midja tradizzjonali fiċ-ċokon tagħhom u ta’ pajjiżna kollu kemm hu, ssibhom aktar vulnerabbli.

  Ħlief għad-dell iswed u traġiku li waddab fuq il-ħajja kontemporanja ta’ Malta l-qtil faħxi tas-sinjura Daphne Caruana Galizia, minn dak li smajt matul il-laqgħa mhux possibbli tikkonkludi li fl-aħħar snin, il-ġurnaliżmu f’Malta sab ruħu fi xkiel akbar jew anqas mis-snin ta’ qabel.

  ***

  KAĊĊA U INSIB

  Waqt seminar dan l-aħħar tal-Bird Life fir-riżerva tas-Salina erġajt fissirt fehmiet li ili s-snin insostni. Il-kaċċaturi u n-nassaba f’pajjiżna għandhom id-dritt jipprattikaw id-delizzju tradizzjonali tagħhom, taħt kondizzjonijiet regolati tajjeb u b’serjetà.

  Il-kondizzjonijiet li nġabu għalihom bid-dħul ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea ma aġevolawhomx; bil-maqlub. Imma issa huma l-liġi u jridu jkunu rispettati. Għal li ġej, se jkun hemm “attakki” oħra minn ħdan l-Unjoni Ewropea fuq il-pożizzjoni tal-kaċċa u l-insib. Se jkun hemm bżonn ta’ min ifisser dil-pożizzjoni b’mod serju u intelliġenti.

  Minkejja l-qasma li teżisti bejn dawk li fuq quddiem nett ipoġġu l-ħarsien tal-ħajja tal-għasafar, u l-kaċċaturi u n-nassaba, iż-żewġ gruppi għandhom interessi konverġenti li dwarhom jistgħu jikkoperaw. Per eżempju, l-akbar theddida għall-għasafar fl-Ewropa tidher li hi l-użu tal-pestiċidi. Skont l-aħħar studji, il-popolazzjoni tal-insetti fil-kontinent tinsab riesqa lejn sterminju.

  L-insetti huma sors ewlieni ta’ ikel għall-għasafar.