Rimedji

  Meta xi ħadd isofri inġustizzja, jew jittieħdu deċiżjonijiet żbaljati li jaffettwawlu ħajtu, jew anke jekk id-deċiżjonijiet ikunu tajba u meħtieġa, imma dawn jaffettwaw ħażin il-ħajja ta’ ċittadini b’mod qawwi wisq: x’rimedji hemm biex jingħata kumpens għad-danni li jkunu ġġarrbu?

  Aktar minn hekk: jekk jeżistu rimedji, kemm jiġu prattikati fil-fatt?

  Hu qasam dan li kollu nuqqasijiet. L-aqwa rimedju baqa’ dak politiku għad-diskriminazzjoni moħbija jew le, li partitarji ta’ partit tellief f’elezzjoni jkollhom iġorru għal snin sħaħ. Jieħdu rimedju meta l-partit tagħhom jirbaħ xi elezzjoni ta’ wara. Bil-problema li r-rimedju mogħti lilhom, x’aktarx jispiċċa joħloq inġustizzji ġodda.

  Ma jidhirx li l-uffiċċju tal-ombudsman hu daqshekk qawwi biex jipprovdi r-rimedji meħtieġa. Lanqas hemm mekkaniżmu, barra mill-qrati, li għandu xi poter li jwassal għal rimedji trasparenti u effettivi.

  Mir-rimedji tal-qrati jqumu żewġ problemi: huma mħawra bi preġudizzji politiko-kulturali mistura tajjeb; sakemm jitwettqu, min jistenna rimedju x’aktarx li jkun ilu li sab alloġġ fiċ-ċimiterju.

  ***

  F’MARSAXLOKK

  Il-Ħadd li għadda filgħodu, kien hemm għaxqa f’Marsaxlokk, b’temp mill-isbaħ, frisk imma xemxi. Is-suq tal-ħut, ikel u prodotti tad-dar kien imfawwar b’turisti u Maltin. Ir-restoranti kienu kollha qed iħejju għall-ikla ta’ nofsinhar.

  Għalkemm kulħadd kien jaqbel li ekonomikament l-affarijiet sejrin dejjem għall-aħjar, ma naqsux l-ilmenti. Preċiżament tnejn.

  Kemm is-sajjieda u kemm ir-residenti lmentaw li l-wegħdiet li sarulhom fl-imgħoddi dwar li jinbena brejkwater baqgħu fuq l-ixkaffa. Għandhom punt.

  U tqajmet il-biċċa ta’ kemm is-suq ta’ mal-bajja għandu jdum miftuħ: sat-tlieta ta’ waranofisnhar jew sa nżul ix-xemx? Fi tmiem dil-ġimgħa l-kunsill lokali qed jorganizza referendum dwar hekk. Ir-residenti kollha li kellimt iridu żmien matul il-ġurnata li matulu jkunu jistgħu jgawdu x-xatt. Uħud mill-bejjiegħa jħossu li jekk jiġri hekk, se jitilfu l-flus. M’għandhiex tkun ħaġa impossibbli biex jintlaħaq kompromess. 

  ***

  BIEDJA

  F’Marsaxlokk, kien hemm ukoll prodotti tal-biedja... qarabagħli, qara aħmar... mill-isbaħ. Assigurawni li kienu kollha frott tal-biedja Maltija.

  Din reġgħet qed tissemma: aktar nies qed jifhmu kif tinsab agunija. Aħjar li qed jifhmu tard milli qatt.

  Il-biedja ftit kellha ċans tistejqer u tirnexxi bis-sħubija tal-gżira fl-Unjoni Ewropea. Għal xi żmien, per mezz ta’ “sussidji” temporanji, il-piżijiet li l-biedja kellha ġġorr baqgħu supportabbli.

  Fuq medda ta’ tul medju, il-bdiewa Maltin u Għawdxin ftit kellhom tama li se jżommu fil-wiċċ. Biex tagħqad, iż-żmien li fih is-“sussidji” kienu qawwija ma ntużax tajjeb. Ma serviex biex jankra l-biedja Maltija ma’ snajja u għażliet li forsi setgħu jikkompetu ma’ x’kien dieħel mill-bqija tas-suq komuni Ewropew.