Sodizza b'kawtela

  Ftit aktar minn għaxar snin ilu, waqt il-kampanja elettorali tal-2008, sħabi lumuni li ħallejt għal tard wisq l-iskandlu tal-abbuż lampanti li kien qed jikkommetti d-deputat dak iż-żmien PN Pullicino Orland fil-Mistra. X’aktarx ma kienx se jkun hemm żmien biżżejjed biex in-nies tagħraf is-serjetà tal-biċċa, wissewni.

  Biss iddeċidejt li nieħu r-riskju għax qabel intellqu l-akkużi, ridt li jsiru r-riċerki kollha possibbli ħalli nkunu mija fil-mija ċerti milli qed ngħidu. Fin-nofs kien hemm ir-reputazzjoni ta’ persuna li sa dak il-mument kont qiestha kapaċi u integra. Mill-Oppożizzjoni trid tkun sod, sod ħafna, imma wkoll prudenti u kawt.

  Fil-każ tal-Egrant, l-aqwa dnub tal-Kap tal-Oppożizzjoni ta’ sena ilu kien li ħalla l-preġudizzji ta’ dawk li fada u lill-istess xewqatu jiġru bih. Reġa’ bena kollox fuq gidba, bħalma l-PN għamel fil-każ ta’ Pullicino Orland. Did-darba, minflok rebaħ, il-PN ikkraxxja bil-kbir.

  Doppjament, għax tilef l-elezzjoni tal-2017 u llum intwera li bena programm politiku fuq frodi.

  ***

  XOGĦLIJIET FIS-SAJF

  Mingħalija li jinżamm moratorium fis-sajf fuq xogħlijiet publiċi fit-toroq ta’ inħawi li huma turistiċi: ix-xogħlijiet jieqfu. Għadu jeżisti jew le?

  Għax milli nara, jekk jeżisti, qed jiġi injorat bil-kbir.

  Toroq jingħalqu ta’ spiss, inġenji jibilgħu l-kantunieri, torbien u binjiet ta’ injam u kanen jiddeffsu fit-toroq u l-pjazez.

  M’għandix dubju li l-kwalità ta’ vaganza fis-sajf Malti tinsab sejra lura. Inħossu l-effett ta’ hekk meta uħud mill-kompetituri tagħna fil-Mediterran, mhux l-anqas it-Turkija u t-Tuneżija, jirpiljaw.

  ***

  BREXIT

  L-inkwiet dwar li n-negozjati fuq il-Brexit mhumiex se jitlestew b’wiċċ il-ġid qed jiżdied. Min-naħa Brittanika, l-inċertezzi żdiedu mhux naqsu matul ix-xhur. L-ispekulazzjoni li l-gvern ta’ Theresa May m’għandux ħajja twil tqawwiet.

  Waqt li hemm kurrenti fir-Renju Unit favur li l-pajjiż joħroġ mill-Unjoni bla ftehim, minn Brussell u kapitali ta’ pajjiżi kontinentali, din il-possibiltà qed tittieħed b’serjetà dejjem akbar. Il-Kummissjoni Ewropea f’dokument li ppublikat ġimgħa ilu, daħlet fil-fond ta’ kif għandhom jitmexxew l-affarijiet jekk ma jintlaħaqx ftehim u r-Renju Unit jaqbad u jitlaq. Il-ministru l-ġdid Brittaniku nkarigat min-negozjati reġa’sostna (kif ilu ma jsir) li mingħajr ftehim sodisfaċenti, r-Renju Unit ma jkollux għalfejn iħallas il-fondi li jkunu baqgħu pendenti mis-sħubija.

  Ftehim għandu jinstab malajr kemm jista’ jkun (Ottubru ta’ dis-sena kien ix-xahar li ssemma) sabiex il-Brexit jitwettaq sa Marzu tas-sena d-dieħla. Ħafna jaraw li dal-kalendarju ma jistax jintlaħaq.  

  Ħaġa li ma tissemmiex wisq, imma li tidhirli naturali hi din: jekk il-pajjiżi membri kollha jaqblu, t-terminu għaż-żmien biex jintlaħaq ftehim jista’ jittawwal. Għaliex le?