AĦJAR BL-EWRO?

  GWERER KULTURALI

  Aktar ma nara x’inhu jiġri madwarna, f’Malta u barra, aktar tikbirli t-tentazzjoni naħseb li biċċa kbira mill-ħidma politika tikkonsisti f’manuvrar kulturali. Tammonta għal sforz biex permezz tad-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-kamp politiku, jiġi sostnut is-sentiment ta’ superjorità fuq il-bqija tal-pajjiż li jħoss dan jew dak is-saff tas-soċjetà.

  Konklużjoni bħal din tmur kontra t-teżijiet materjalisti tal-marksiżmu pereżempju. Għalihom, huma determinanti l-fatturi li jwasslu għal dominanza fuq it-tmexxija ekonomika u fuq kif jitqassam il-ġid materjali.

  F’Malta għaddejja ħidma bla waqfien li tgħaddas lil pajjiżna ’l isfel fil-qasam tas-servizzi finanzjarji. Tista’ tispiċċa teqred il-mezzi ta’ għajxien ta’ nies qrib ħafna dawk li qed imexxu dil-kampanja. Ħadd fosthom ma jgħid daqshekk biżżejjed. 

  Forsi dan jiġri għax waqt li jifhmu kif huma jbatu jekk jinqered il-vantaġġ ekonomiku li jgawdu minnu, l-istess nies iqisu kif ukoll, tista’ terġa’ tissaħħaħ id-dominanza “kulturali” tagħhom, li xxaqqet sew fl-aħħar deċennji.

  BIDLIET ISTITUZZJONALI

  Fi Brussell għadha qawwija l-fehma li bħalissa hu l-aħjar żmien – meta l-ekonomija Ewropea tidher sejra għat-tajjeb u l-populiżmu jinsab “taħt kontroll” – biex jittieħdu inizjattivi li jsaħħu t-tmexxija tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni għadha kemm ħarġet dokument ieħor fejn qed issemmi x’jista’ jsir biex iseħħu bidliet istituzzjonali “meħtieġa”.

  Il-proposti tagħha jallinejaw ruħhom ma’ tal-Parlament Ewropew (jew maġġoranza tiegħu) għax isostnu li l-ispitzenkandidat tal-Partit li jtella’ l-aktar deputati fil-Parlament Ewropew għandu jinħatar President tal-Kummissjoni li jmiss. Niddubita ħafna jekk fil-Kunsill Ewropew hemmx l-istess fehma soda.

  Aktar diskutibbli hi l-proposta tal-Kummissjoni biex l-istess President tagħha jinħatar ukoll President tal-Kunsill Ewropew. Ħaġa bħal din tikkonċentra wisq poter fi ħdan il-Kummissjoni u tidhirli li hi prematura ħafna, anzi żbaljata.

  AĦJAR BL-EWRO?  

  Wara diskussjonijiet li ħadt sehem fihom il-ġimgħa l-oħra dwar Malta u l-ewro, kien hemm min staqsieni, morna aħjar bl-ewro? It-tweġiba tiddependi bil-kbir minn x’se nifhmu bl-“aħjar”?

  Ifisser li maġġoranza tal-Maltin iħossuhom tajjeb bl-ewro? Li għandhom stendards ta’ għajxien ħafna aħjar minn qabel u li ma kienx ikollhom mingħajru?

  Ifisser li l-ewro daħħal klima ta’ sigurtà ekonomika u finanzjarja li qabel ma kellniex hekk li l-ekonomija tal-pajjiż għamlet progress li ma kenitx tagħmel mingħajr l-ewro?

  Ifisser li l-ewro fetaħ opportunitajiet ġodda għall-poplu u għall-ekonomija tagħna, waqt li saħħaħ bla xkiel ta’ xejn il-finanzi tal-gvern u l-qagħda soċjali tal-pajjiż?

  Hemm żewġ modi kif tirrispondi għal dawn il-mistoqsijiet. 

   Jew billi tperreċ id-domma li temmen fiha dwar l-ewro, favur, kontra. Jew billi b’mod kritiku tifli x’ġara fiż-żona tal-ewro u fl-ekonomija Maltija fl-aħħar għaxar snin.