BEJN SAN PAWL U L-KARNIVAL

  EVALWAZZJONI

  Proġetti kbar dejjem kienu t-tentazzjoni ma tiqafx għal gvernijiet Maltin, tax-xellug u tal-lemin. Ħaġa li tiftiehem. Bihom, stajt issolvi parti sostanzjali mill-isfida ta’ kif se tassigura tkabbir ekonomiku u soċjali għat-tul fil-qafas dejjaq ta’ dil-gżira. 

  Proġetti ċkejkna anke jekk numerużi, ma setgħux joffru l-istess prospetti ta’ tkabbir sostenibbli, anke għax fir-riżorsi limitati li jkollhom, ftit setgħu jippenetraw barra.

  Imma l-ġirja wara l-proġetti kbar għandha l-iżvantaġġi tagħha. Tista’ tiftaħ lill-pajjiż beraħ għall-maniġġi tal-ispekulaturi, li jaraw kif se jirkbu fuqha billi joffru prospetti mill-isbaħ għall-proġetti tagħhom. Iwassluk biex taqbel magħhom u wara jmorru jfittxu lil min jista’ jagħtihom spalla biex jidhru li qed iwettquhom. 

  Is-sogru fi proġetti kbar hu wkoll dak li jekk imorru żmerċ, taqla’ daqqa kemm il-kredibilità tal-gvern, kemm il-flessibiltà tal-ekonomija fir-rabta li trid iżżomm ma’ sens ta’ fiduċja fost dawk li jwettqu d-deċiżjonijiet imprenditorjali.

  Għal proġetti “kbar” tal-gvern, hemm ħtieġa li sa mill-bidu nett, jitwettaq eżerċizzju effettiv u mgħaġġel ta’ evalwazzjoni li jistaqsi: il-proposti li qed isiru jagħmlu sens?

  DISPJAĊIR 

  Snin twal ilu, kont insib il-ħin insegwi mill-qrib ħafna mill-iżviluppi artistiċi u kulturali Maltin, speċjalment fl-oqsma tal-letteratura u t-teatru. Dnub li ma bqajtx inlaħħaq ma’ dil-ħaġa. Jista’ jkun li għax ma nsibx ħin għal hekk daqskemm kont insib qabel.

  Imma jista’ jkun ukoll li r-raġuni ewlenija hi li b’paragun ma’ meta kont iżgħar, l-inizjattivi f’dawn l-oqsma żdiedu bil-kbir, speċjalment fost iż-żgħażagħ. Jekk dan hu l-każ, allura ma jista’ jkun hemm l-ebda dispjaċir. 

  Hi ħaġa prezzjuża li f’rifless ta’ xinhu jiġri barra u ta’ temi li qed jiżviluppaw f’pajjiżna, il-produzzjoni artistika titkattar b’mod li jħajjar udjenzi u qarrejja ġodda u qodma. 

  Aktar ma jiżdiedu l-inizjattivi artistiċi f’pajjiż, aktar jiġġeddu malajr u b’mod li ta’ min jixtiequ, il-fehmiet u l-imġiba tal-poplu. 

  BEJN SAN PAWL U L-KARNIVAL

  Meta smajt li l-festa ta’ San Pawl se ssir ġimagħtejn qabel żmienha biex ma taħbatx mal-Karnival, għedt lili nnifsi li tassew inbidlet il-Knisja Kattolika f’Malta, jekk qed iċċedi “postha” lill-Karnival, li suppost iħajjar għat-tbahrid u d-“dnub”. Biss qaluli li din mhux l-ewwel darba li ġrat.

  Imbagħad fhimt li l-Knisja bilfors kellha raġuni oħra għaliex għamlet diċ-ċaqliqa. Żgur kellha informazzjoni “privileġġjata” dwar ix-xita qliel li kellha tagħmel. Hi setgħet tiċċelebra l-festa ta’San Pawl b’kull pompa f’temp sabiħ waqt li l-attivisti tal-Karnival kellhom jitqannew bil-ftit bnazzi li għamel. 

  Wara kollox, għad baqa’ vantaġġi f’li jkollok linja diretta mas-sema.