Tgħid jibdew is-sena fid-dlam?

  Tgħid jibdew is-sena fid-dlam?

  Persuna li għandi rispett lejha s-sajf li għadda qaltli biex noqgħod attent. “Tagħmilha ma wisq nies vulnerabbli u fqar. Imma Malta mhux kollha hekk”, fetħitli għajnejja. 

  U meta s-Sibt li għadda mort nieħu pizza l-Waterfront tal-Belt rajt viżibilju nies. Kulħadd liebes pulit. Kulħadd jordna l-ikel u x-xorb. Min mal-familja u min mal-ħbieb. Żgħażagħ u anzjani. 

  U f’qalbi għidt, din in-naħa l-oħra tal-munita. 

  MIRIAM

  Cemplitli persuna u ġibditli l-attenzjoni għall-familja fil-bżonn min-naħa t’isfel ta’ Malta. Staqsejtha x’għandha bżonn, u t-tweġiba ħasditni. Minn kollox, qaltli din il-persuna.

  Tatni l-isem u l-indirizz, għabbejt kaxxa ikel fil-karozza u soqna għal għand Miriam. Insib omm b’erbat itfal zgħar. Spjegatli li għandha problemi ta’ saħħa u ma tistax taħdem. Qed li tistenna li tirċievi l-benefiċċji socjali u sadanittant imwerwra li jaqtawlha d-dawl.

  Qaltli li kienet għamlet ftehim mal-Arms imma waqgħet lura u jekk ma thallasx €400 sas-7 ta’ Jannar, 2018, il-possibbiltà hija li tispiċċa fid-dlam.

  Permezz tal-Alleanza kontra l-Faqar għamilt appell fuq Facebook għal donazzjonijiet biex ngħinuha. U qegħdin qrib li ngħaqqdu s-somma. Grazzi lil kull min għen u lil min biħsiebu jgħin.

  IMMA SADANITTANT

  Sadanittant faqqsu żewg każi oħra. Stephania għandha sitt itfal. Ma tistax taħdem għax iż-żgħir m’ilux wisq li twieled. Għandha kont ta’ €1,900 mal-Arms u bilkemm qed tlaħħaq biex tixtri n-nappies.

  Martina għandha tlett itfal. Separata. Tinsab il-Qorti ma’ żewġha minħabba l-manteniment. Għandha kera għolja u €3,000 kont mal-Arms. Taħdem imma paga minima u ma tistax tlaħħaq.

  Min se jgħin lil dawn in-nies?