Nazzjon li quddiem qtil faħxi flok ingħaqad kompla jinfired

  Żminijiet diffiċli. U anqas ma ngħid aktar aħjar. Għalkemm nista’ nigi akkużat bħal beżżiegħ. Bħala bniedem bla prinċipji. Bhala bniedem li fis-siegħa tal-prova mort ninħeba. 

  Moħħi jaħseb imma għajnejja għadhom miksura. Miksura u mdemmgħa bil-mewt kiefra ta’ Daphna Caruana Galizia. Miksura u mdemmgħa bil-mod kif in-nazzjon quddiem tal-qtil faħxi, flok ingħaqad, kompla nfired.

  Imma dan kollu kliem żejjed. Forsi f’dan il-waqt aħjar ngħid żewg talbiet. 

  L-Ewwel Talba

  O Mulej agħtiha l-mistrieħ ta’ dejjem, tistrieħ hija fil-paċi, hekk ikun. 

  It-Tieni Talba

  Mulej agħmilni strument tal-paċi tiegħek.

  Fejn hemm il-mibegħda,

  ħallini nħeġġeġ l-imħabba;

  fejn hemm il-ħtija,

  ħallini nferrex il-maħfra;

  fejn hemm id-dubbju,

  ħallini ndaħħal il-fidi;

  fejn hemm il-qtigħ il-qalb,

  ħallini nqawwi t-tama;

  fejn hemm id-dlam,

  ħallini inkebbes id-dawl;

  fejn hemm in-niket;

  ħallini nxerred il-ferħ.

   La tħallix li iżjed infittex li nkun imfarraġ

  milli nfarraġ jien;

  la tħallix li iżjed jifhimni ħaddieħor

  milli nifhem lil ħaddiehor jien;

  la tħallix li iżjed ikun maħbub,

  milli nħobb jien.

   Għax meta nagħtu, 

  aħna naqilgħu.

  Għax meta naħfru, 

  aħna nkunu maħfura.

  Għax meta mmutu, 

  nqumu għall-Ħajja ta’ dejjem.