Ħasra... Int fejn qed tgħix?

   Int fejn qed tgħix?

  Ma rridx nikteb fit-tul. U rrid noqgħod attent mill-kliem żejjed. Għax il-kliem zejjed lanqas għall-avukati mhu tajjeb (no pun intended).

  Imma ma nistax ma ngħidx xi ħaga. Il-mewt ta’ Daphne Caruana Galizia ssummatni. U qabel inkompli nixtieq nibgħat il-kondoljanzi tiegħi lill-familjari tagħha.

  Bħal ħafna, la kont naqbel mal-istil u lanqas mal-kontenut tal-biċċa l-kbira tal-kitbiet tagħha. Imma f’pajjiż suppost demokratiku, suppost kulħadd għandu l-libertà jgħid li jrid.

  Jekk imbagħad jinqabeż il-line, suppost hemm modi ċivilizzati kif dak jew dik li tkun tieħu raġun.

  Għaqda

  Forsi l-paragrafi ta’ hawn fuq stajt ma ktibthomx ukoll. Imma qabel inkompli nixtieq nagħmel punt dwar l-appelli għall-għaqda.

  Ma għandix dubji li ħafna minn dawn l-appelli huma sinċieri. 

  Imma f’mumenti bħal dawn, mumenti li suppost għandhom jgħaqqduna kontra l-mibegħda u l-vjolenza,  jitfaċċa l-karattru vera ta’ dak li jkun. Tal-individwi u tal-kollettiv.

  U m’għandix dubju li se jkun hemm min jaħtaf – jekk mhux digà ħataf – l-oppotunità biex ireġġà l-arloġġ lura.

  Ir-ruħ tifhem.

  Ħasra

  Kif qal xi ħadd, il-qtil ta’ persuna dejjem huwa ħasra. 

  Imma ħasra akbar li flok infittxu dak li jgħaqqadna, naqbżu fuq il-qtil biex naslu għall-għanijiet tagħna.

  Persuna oħra qaltli “dan hu mument li għandu jgħaqqadna”. U r-rabja ta’ fija weġbitha: “int fejn qed tgħix?”

  Nittama li jien żbaljat. Nittama li r-rispett jegħleb il-partiġġjaniżmu. Nittama li ma mmutx bit-tama.