Min qatel il-wiżża?

  Min qatel il-wizza?

  In-neputi għadu żgħir. Wisq żgħir biex ikun jaf jaqra. Xi kliem ‘l hawn u ‘l hemm jagħrafhom imma żgur mhux se jaqra fit-tul.

  Aħna nipprovaw nagħmlu li nistgħu biex inrawmuh iħobb il-kotba. U għalhekk qabel jorqod dejjem naqrawlu xi storja.

  Il-ġimgħa l-oħra huwa ġab il-ktieb “Ħrejjef ta’ Esopu”. U xtaq li naqrawlu l-istorja tal-wiżża li kienet tbid il-bajd tad-deheb.

  Kulħadd jafha imma….

  Il-ħrejjef ta’ Esopu huma magħrufa mad-dinja kollha. U minkejja li għaddew snin twal minn fuqhom, għadhom friski. 

  U l-istorja tal-wiżża li kienet tbid il-bajd tad-deheb naħseb kulħadd jafha. Imma mhux kulħadd jifhem eżatt it-tagħlima tagħha.

  Fil-qosor l-istorja tgħid li kien hemm koppja fqira. U darba fost l-oħrajn il-wiżża li kellhom biedet bajda tad-deheb. 

  Għall-ewwel skantaw. Imbagħad bdew jaraw x’jistgħu jixtru jekk ibigħu l-bajda tad-deheb.

  L-għada l-wizza biedet bajda ohra tad-deheb. U l-pitgħada wkoll. Issa l-koppja daħħluha f’rashom li jekk il-wiżża se tibqa' tbid bajda kuljum se jsiru sinjuruni. 

  Rgħiba

  Imma r-rgħiba għelbithom. U ma kellhomx paċenzja jistennew. Riedu jsiru sinjuruni f’daqqa. 

  Allura ddecidew li joqtlu l-wizza għax bdew jimmaginaw li għandha għenieqed mimlija bajd tad-deheb f’żaqqha.

  Għalija it-tagħlima hija sempliċi. Li mhux ir-regoli, mhux il-paċenzja, joqtlu l-wiżża. Imma r-rgħiba.