Ħaddiema minn barra

  Intqal dan l-aħħar li fis-snin li ġejjin, l-ekonomija Maltija trid tkun lesta tilqa’ eluf ta’ ħaddiema minn barra ħalli tlaħħaq mal-prospetti ta’ tkabbir ekonomiku li jinsabu quddiemha. Ġejna assigurati li dan ftit jista’ joħloq taqlib soċjali għax dil-ħaġa ġrat fl-aħħar snin u ħlief għal żieda fil-prezz tal-kirjiet, ftit tqanqlu problemi finanzjarji jew soċjali. Fuq kollox, il-ħaddiema li importajna, wara ftit taż-żmien fostna, telqu ’l barra. Ħallsu t-taxxi tagħna u ma baqgħux hawn biex jibbenefikaw minn xi pensjoni.

  Għadni dubjuż dwar dan ix-xenarju. Allura pajjiżna se jispiċċa qisu wieħed tal-Golf Għarbi, jiddependi fuq riżorsi umani transitorji biex isostni rankatura ekonomika li ma jafx fejn se twassal?

  L-istatistika turi li hemm oqsma fl-ekonomija tagħna fejn qed noperaw bi produttività baxxa għal baxxa ħafna. F’oħrajn jew anke fl-istess setturi, hemm wisq impjegati biex iwettqu ftit xogħol.

  Forsi l-priorità għandha tkun politika tat-tul li tfittex biex iżżid il-produttività f’oqsma fejn din hi baxxa u biex iseħħ ċaqliq ta’ impjegati minn setturi fejn hemm nuqqas ta’ xogħol għal oqsma fejn hemm nuqqas ta’ ħaddiema?

  ***

  ĊIKLISTI

  Il-ħtieġa għal aktar attenzjoni minn sewwieqa għall-ħarsien taċ-ċiklisti fit-toroq tagħna trid tiġi emfasiżżata aktar. Ukoll, il-modi kif it-toroq u r-regoli tas-sewqan huma organizzati f’pajjiżna jeħtieġ li jiġu mtejba ħalli jagħtu aktar protezzjoni u faċilità liċ-ċiklisti.

  Min-naħa tagħhom madankollu, dawk li joħorġu jsuqu fuq bicycle jeħtieġ juru huma wkoll sens komun u prudenza. Ħafna jagħmlu hekk. Imma mhux kulħadd.

  Eżempji li rajt dan l-aħħar: ċiklista għaddej minn triq dejqa fejn hemm traffiku sew kontra d-direzzjoni unika indikata; ċiklist f’ħin meta l-għabex qed isir dlam, jaqsam salib it-toroq traffikuż bla dawl ta’ xejn; ċiklist li jiġi jitmellaħ mid-dawl aħmar biex isuq minn bejn nies li qed jaqsmu minn fuq il-linji żebra. 

  ***

  X’KEJL?

  Sar ħafna diskors dan l-aħħar dwar bint ministru li nħatret f’kariga ġudizjarja minuri. Mhux sew, qalulna; dan jista’ jkun biss eżempju ieħor ta’ nepotiżmu sfaċċat.

  Jien nistaqsi lili nnifsi: kif l-istess kejl ma ntużax taħt gvern Nazzjonalista? Pereżempju, meta avukat ġie maħtur Imħallef meta ħuh kien ministru ewlieni tal-kabinett? Kif ma ntużax meta l-istess avukat, issa Imħallef, inħatar Prim Imħallef sentejn wara? Jew meta ftit tas-snin wara terġa’, inħatar Imħallef fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja? – u dejjem, matul daż-żmien kollu, ħuh kien f’karigi politiċi ewlenin?

  Din mhix riflessjoni fuq l-integrità jew il-ħila taż-żewġ aħwa konċernati. Hi riflessjoni fuq id-diskors ta’ dan l-aħħar minn Fariżej kontemporanji.