Id-Dar t’Alla

  Lejn l-aħħar tas-snin disgħin il-Caritas bdejna niffaċċjaw problema ta’ nies li kellhom il-vizzju tad-droga u bdew jispiċċaw homeless. Għal raġuni jew oħra.

  U qtajnieha li niftħu shelter għal dawn in-nies. Bir-responsabbiltà biex jitmexxa taqa’ fuqi. Sfida li lqajt bil-ferħa. Għalhekk qabel middejna għonqna għax-xoghol irranġajna biex naraw kif jaħdmu shelters simili fl-Awstrija u l-Ġermanja. 

  Niftakar waqt waħda mil-laqgħat li kellna mal-amministrazzjoni tal-Caritas ta’ Innsbruck, staqsewna kemm għandna knejjes u kappelli Malta. Weġibthom li ma nafx eżatt imma ħafna, ħafna. U huma kienu pronti qaluli, “allura kif għandkom il-homeless Malta?”

  Jien b’mod sarkastiku weġibthom għax Ġesù Malta jiddejjaq jorqod man-nies.

  Ta’ min jgħid li l-kappella li kien hemm mal-bini tal-Caritas ta’ Innsbruck kienet miftuħa 24 siegħa kuljum, b’ħafna cushions mal-art. 

  Ikla

  Din il-ġrajja kont insejtha għal kollox imma erġajt ftakartha meta qam għagħa għax Dun Kalċidom Vassallo, Kappillan tal-Imġarr, għamel riċeviment żgħir għall-morda u l-anzjani fil-knisja wara quddiesa li saret apposta.

  Kien hemm ħafna li ddarsu għax qalu li dan qatt ma kellu jsir. Il-Knisja, għal dawn it-talin, hija d-dar t’Alla u għandha tintuża biss għat-talb.

  Veru li mitt bniedem elf fehma, imma din li n-nies għandhom jidħlu fil-knisja biss biex jisimgħu l-quddies u jgħidu xi rużarju, xejn ma tinżilli.

  Dun Kalċidon m’għandux bżonn id-difiża tiegħi. 

  Imma fis-seklu 21 niskanta kif għadna niskruplaw għax xi ħadd jiġbor il-morda u l-anzjani fil-knisja u jagħtihom xi ħaġa x’jieklu u x’jixorbu.

  Allah hu mħabba

  Ma rridx ngħid ereżijiet. Imma naħseb li fid-dinja kulħadd għandu Alla għalih. U Alla ta’ wieħed mhux eżatt Alla tal-ieħor. 

  Dak li nifhem jien bil-kelma Alla ħafna drabi huwa differenti għal kollox min dak li tifhem int.

  Għalija sempliċi ħafna. Alla huwa mħabba. Mingħajr l-imħabba m’hemmx Alla. U lil Alla narah f’kulħadd. L-aktar fin-nies vulnerabbli. Fl-anzjani, fil-morda, fil-ħabsin, fil-homeless, fl-immigranti, fil-fqar.

  U jekk il-Knisja hija d-dar t’Alla, allura bil-loġika tiegħi, l-ewwel u qabel kollox hija ta’ dawk l-aktar vulnerabbli. 

  Il-ħabs

  Għal ħafna snin aktar sibt lil Alla fil-ħabs ta’ Kordin milli f’xi santwarju. Niftakar darba mort nara lil James il-ħabs u qabel tlaqt tgħidx kemm irringrazzjani.

  Jien bi tbissima għidtlu li jien għandi għax nirringrazzjah. Staqsieni għaliex. Għidtlu għax bis-saħħa tiegħu se nidħol fis-saltna tas-smewwiet.

  “Kif?” reġa’ staqsieni. Għidtlu “għax meta mmut Alla se jgħidli ‘idħol fis-saltna ghax kont il-ħabs u ġejt iżżurni’. U jien inwieġbu, meta kont il-ħabs u ġejt inzurek. U hu jweġibni ‘jien kont James’.”

  Il-ħabib tiegħi James ma seta’ jifhem xejn u baqa’ skantat iħares lejja. U ngħid is-sewwa kelli naqra diffikultà biex infehmu.

  Imma dak jien.