Sajf tipiku Malti u mhux

  Sajf tipiku Malti u mhux 

  Ninsabu fl-eqqel tas-Sajf u bħal sjuf oħra, anke ta’ din is-sena fih l-elementi kollha ta’ Sajf tipiku Malti. Is-sħana, ix-xemx, il-baħar, il-festi u l-barbecues. Forsi differenti minn sjuf oħra huwa li x-xena politika din is-sena ma ħaditx vaganzi.

  Huwa sajf li għadu frisk ħiereġ minn elezzjoni ġenerali. Elezzjoni li r-rikonfermat lil Partit Laburista fil-Gvern. Għalina Ministri fil-Kabinett ta’ Joseph Muscat dħalna lura għax-xogħol bir-ritmu u l-entużjażmu li kellna qabel u aktar.

  Social Housing

  Fl-aħħar jiem tħabbar proġett f’Bormla li se jwassal għal numru ta’ propjetajiet għall-hosuing soċjali. Dan il-proġett fih diversi punti li jogħġbuni. L-ewwelnett permezz ta’ dan il-proġett se nkunu qegħdin nagħtu opportunita aħjar lil 65 familja.  

  Il-binja li fiha se jkun qiegħed isir dan il-proġett, il-binja Hannover, hija binja abbandunata li llum qed tagħti lok għall-abbużi. Għaldaqstant proġett li se jara lil din il-binja titwaqqa’ biex minflokha titella’ binja ġdida se jkun qed ifisser nifs ġdid lil dan il-post. 

  Barra minn hekk il-proġett se jkun ukoll qed jaħseb fil-parkeġġ u anke żona ta’ spazju miftuħ. 

  Kareġġjati ġodda – inqas traffiku

  Ħadt gost nisma bil-proġett li ħabbar il-Ministru tat-Trasport, Ian Borg li se jara karreġġjati ġodda madwar ir-round about ta’ bejn il-Gudja u Ħal Luqa. Ta’ kuljum din hija waħda mill-aktar toroq użati fin-naħa t’isfel ta’ Malta. B’mijiet ta’ karozzi ġġamjati kull filgħodu u kull filgħaxija. Proġett li se jagħmel id-differenza fil-ħajja ta’ kuljum ta’ dawk kollha li jgħixu fl-akwati, Ħal Kirkop, Ħal Luqa u Gudja.

   Is-settur tat-trasport bħalissa jinsab għaddejj minn mument pożittiv ħafna. Fl-aħħar jiem ukoll rajna l-ftuħ ta’ parti mill-proġett tal-flyover tal-Kappara. 

  Jidher li b’dan ir-ritmu, qbadna “t-triq” it-tajba biex kif wegħdna fil-manifest elettorali, sa seba’ snin oħra naraw lesti t-toroq kollha ta’ pajjiżna.

  FZL

  Waħda mill-ewwel attivitajiet li kelli bħala Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Parlament tal-Partit Laburista, kienet li nindirizza l-laqgħa ġenerali tal-Forum Żgħażagħ Laburisti.

  Hemmhekk imdawar ma’ dawn iż-żgħażagħ ma stajtx ma naħsibx fiż-żmien li jien ukoll flimkien ma ħafna oħrajn kont nagħmel parti mill-Bureau taż-Żgħażagħ tal-Partit Laburista. 

  Tieħu gost tara persuni li kienu parti mill-FZL fil-passat riċenti, illum f’pożizzjonijiet importanti politiċi, il-President tal-Partit Laburista Daniel Micallef u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi tal-Unjoni Ewropea Aron Farrugia fost oħrajn.

  Nawgura futur mimli suċċessi, bħas-suċċessi kbar li taħt it-tmexxija tiegħu għaddew l-FZL, lill-President uxxenti Alex Saliba. Nawgura l-isbaħ suċċessi lill-ewwel President mara ta’ din l-għaqda, Naomi Cachia, mara żagħżugħa li sa minn eta’ żgħira qed ikollha parti ċentrali fil-politika ta’ pajjiżna. 

  Nawgura lill-FZL, biex hekk kif għamlu fl-aħħar snin jibqgħu jkunu l-leħen progressiv tagħna.