Kontroll

  Kontroll

  Il-kelma kontroll ma tantx iddoqq sabiħ. U twerwer ħafna nies. U ma ttihomx tort sa barra. L-aktar dawk li nqarsu minn ċerti kontrolli tal-passat. 

  Madankollu l-istess nies li jaqbżu bil-biża’ kif jisimgħu l-kelma kontroll, mhux l-ewwel darba tismagħhom igergru li spiċċajna fi stat anarkiku u kulħadd jagħmel li jrid. Daqqa fuq ħaga u daqqa fuq oħra.

  Imma l-punt li rrid nagħmel hawn mhux li niskredita lil min jgħid li ma jemminx fil-kontroll. Il-punt huwa jekk għandux ikun hemm kontroll jew le, l-aktar fuq affarijiet essenzjali bħall-ikel u l-kirjiet.

  Problema kbira

  Nibqa’ ffukat fuq il-kera. Fuq l-ikel nitkellem darba oħra. Jidher li waħda mill-akbar problemi li għandna bħalissa la hija l-legalizzazzjoni tal-kannabis u lanqas iż-żwieg bejn persuni tal-istess sess.

  Jista’ jkun li din hija perspettiva tiegħi minħabba ċ-ċrieki li nħuf fihom, imma ngħid għalija l-akbar problema hija l-kera. 

  Nies li sal-bieraħtlula kienu jaffordjaw li jgħixu ħajja diċenti b’paga ta’ naqra aktar minn dik minima, illum qed isibuha impossibbli li jkampaw.

  Naf min kellu jitlaq mill-post fejn kien joqgħod għax ma felaħx iħallas iż-żieda fil-kera. Min spiċċa ma’ ommu allavolja ilu li qabeż l-40 sena u min spiċċa f’garaxx.

  Regolarizzazzjoni

  Forsi tajjeb jekk flok kontroll nuza regolarizzazzjoni. Għax ma tinstemax daqshekk negattiva. Imma la darba s-suq qed joħloq ħafna problemi, l-aktar ghall-faxxa t’isfel tas-soċjetà, naħseb xi ħaga trid issir.

  Naf li bħalissa l-Gvern qed jistudja s-sitwazzjoni u huwa konxju mid-diffuktajiet li qed jinħolqu. Imma nemmen li min qed ibati ma jiflahx joqgħod jistenna s-snin.

  Tajjeb ukoll li min hu midħla tas-suġġett joħrog bi proposti konkreti mhux noqoħdu ngergru biss. 

  L-aktar idea plawsibbli li smajt s’issa kienet li kull kirja ġdida trid tkun irregolata b’kuntratt.

  Dan il-kuntratt irid ikun talanqas ta’ numru ta’ snin, ngħidu aħna erbgħa jew ħamsa, u matulu l-kera ma tistax togħla aktar mill-għoli tal-ħajja.

  X’taħseb? Għandek xi suġġeriment?