Deċiżjoni personali?

  Deċiżjoni personali?

  Interessanti dak li kellu xi jgħid id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearne dwar il-legalizzazzjoni tal-cannabis. Ftit sentenzi li donnhom werwru ħafna nies.

  Meta ġie intervistat fuq “Times Talk”, Chris Fearne qal mill-ewwel li bħala tabib jgħid li l-marihuana jekk tpejjipha tagħmillek il-ħsara. 

  “Bhalma jagħmillek il-hsara jekk tpejjep is-sigarretti, bhalma jagħmillek il-hsara jekk tixrob xorb eccessiv, bhalma jagħmlilna l-hsara li nahdmu sigħat twal”, spjega Dr Fearne.

  “Imma jekk naħdimx jew le hija deċiżjoni li neħodha jien, jekk inpejjipx jew le hija deċiżjoni li neħodha jien, u jekk nixrobx jew le hija deċiżjoni li neħodha jien.

  “Jiena naħseb li l-gvern irid joqgħod ’il bogħod mid-deċiżjonijiet personali tan-nies. 

  “Jigifieri jiena nemmen li xogħolna hu li ninfurmaw u nispjegaw bl-aktar mod car x’inhi l-ħsara u l-benefiċċji, jekk hemm, li tagħmel il-marihuana, imma d-deċiżjoni trid tkun id-deċiżjoni personali”, qal id-Deputat Prim Ministru.

  Huwa għamilha ċara wkoll illi wieħed jittraffika u jagħmel il-flus b’mod illegali huwa ħazin. 

  TERREMOT

  Id-diskors tad-Deputat Prim Ministru qajjem terremot. Ħafna xxukkjaw ruhhom li dan id-diskors mhux biss ġej minn politiku imma anke minn tabib. 

  Mhux se nidħol fil-kummenti li saru għax ma nispicca qatt jekk nipprova nweġibhom wieħed wieħed. 

  Ngħid biss li ħafna minnhom għalija ma jagħmlux sens u bosta minn dawk li kkummentaw ma kellhomx idea dwar xiex qed jitkellmu.

  Bħal per eżempju l-ħrafa li l-ħaxixa twassal għal drogi oħra, teorija li hemm għadd ta’ studji li juru li mhijiex minnha.

  DEĊIŻA?

  Nixtieq hawnhekk nitkellem biss dwar punt wieħed. Li la darba d-Deputat Prim Ministru tkellem kif tkellem, allura l-Gvern diġa’ deċiż li se jillegisla favur il-legalizzazzjoni tal-cannabis.

  U la darba huwa deċiż, id-dibattitu nazzjonali dwar dan is-suġġett imwiegħed fil-Manifest Elettorali mhu xejn għajr paraventu.

  Fl-opinjoni tiegħi kull politiku għandu d-dritt, anzi d-dmir, juri fehmtu. Inkluz Chris Fearne. Anke jekk il-fehma tiegħu fiha ċerta piż għax mhux biss huwa Deputat Prim Ministru imma wkoll Ministru tas-Saħħa u tabib.

  U f’suġġetti delikati bħal dawn, tajjeb li kulħadd jipprova jifforma opinjoni infurmata. Bil-vantaġġi u l-iżvantaġġi.

  Nagħmilha ċara li jiddeċiedi x’jiddeċiedi l-gvern, f’każi bħal dawn l-għazla għandha tkun dejjem f’idejn l-individwu. Jien nagħzel li ma npejjipx u ma nixrobx.

  Imma b’liema dritt niddeċiedi għalik?