Il-vot mhuwiex kollox

  Il-vot mhuwiex kollox

  Hawn min jaħseb, sfortunatment, li d-demokrazija hija sempliċiment vot darba kull ħames snin. Xejn iżjed u xejn aktar. U bejn elezzjoni u oħra nħallu l-politiċi jmexxuna bil-kwiet.

  Wara kollox, jgħidulek, għalhekk niddelegaw ir-reponsabbiltà lil dak il-partit u mhux lill-ieħor. 

  Barra minn hekk, ikomplu jirrazzjonalizzaw,  mhux biss hemm l-oppozizzjoni imma anke l-istrutturi tal-istat biex jaraw li l-Gvern jagħmel xogħlu.

  Mill-banda l-oħra hemm min jgħidlek li kieku l-vot ibiddel xi ħaga, kieku jagħmluh illegali.

  Lil hinn mill-votazzjoni

  Ikun zball jekk ninqabdu fid-diskors tal-elezzjonijiet. Ta’ min rebaħ u min tilef. Ta’ x’seta’ sar aħjar u x’seta’ sar differenti.

  L-elezzjoni għaddiet u ma tergax tigi qabel ħames snin oħra. Inutli nibdew nippreparaw għall-2022 minn issa. Ilkoll nafu li anke ġimgħa ħija zmien twil fil-politika aħseb u ara ħames snin. 

  Madankollu dan ma jfissirx li għandna noqogħdu b’idejna fuq zaqqna. Il-passività u l-indiffernza mhuma tajbin għal ħadd, aħseb u ara għal min irid jaħdem minn sbieħ Alla sad-dlam biex izomm ruħu ma’ gismu.

  X’jista’ jsir

  Taqra l-gazzetti u tara t-televixin tieħu l-impressjoni li f’dan il-pajjiż ħlief il-politiċi u l-partiti ma jezistux. Tqalleb fejn tqalleb, rari ssib xi ħaga li tmur lil hinn mill-politika tal-partiti. 

  U meta nitkellmu fuq is-soċjetà ċivili wisq drabi nispiċċaw niddiskutu xi festa f’xi raħal, xi wirja tal-pappagalli jew kif evolviet il-kċina Maltija.

  Personalment naf li jekk nagħfsu nistgħu nċaqlaqu lill-awtoritajiet. Il-ftuħ ta’ Dar Papa Frangisku u Dar Maria Dolores kif ukoll il-kampanja favur il-paga minima għalija huma ezempji klassiċi.

  M’għandix dubju li jekk naħdmu bil-għaqal, ikun hemm min ikun hemm fil-gvern, żgur jagħti widen. 

  Iva, lil hinn mill-vot hemm l-azzjoni diretta. Paċifika kemm trida imma effettiva.