Manifest soċjali

  Donnu bħalissa hadd m’għandu moħħ xejn. Ngħid għalija, u naħseb li hawn numru mhux ħażin bħali, iġri jgħaddi kollox. Għalkemm fir-realtà naf li qatt ma jgħaddi kollox.

  U meta kulħadd għandu indiġestjoni politika partiġġjana, forsi l-inqas ħaġa li ta’ min jikteb dwarha hija l-politika.

  Imma mbagħad hemm affarijiet li ta’ min jikteb xi ħaġa dwarhom, forsi ma nafx kif, inkunu naqra aktar iffukati mhux fuq min se jirbaħ imma fuq x’inhi t-triq ’il quddiem wara t-3 ta’ Ġunju, 2017.

  Mhux l-aħħar tad-dinja

  Minkejja li aħna mġiegħla naħsbu li nhar is-Sibt 3 ta’ Ġunju tista’ tkun l-aħħar tad-dinja, jien ċert li l-għada jerġa’ jisbaħ. U jisbaħ il-pitgħada u l-pitpitgħada.

  Għalhekk nappella lil dawk kollha li bħali ffirmaw il-Manifest Soċjali li ntbagħat lill-partiti biex ikomplu x-xogħol tagħhom ħalli dak li jemmnu fih b’xi mod jitwettaq fil-prattika.

  Illum aktar minn qatt qabel naf li s-soċjetà ċivili għandha l-mezzi u s-saħħa biex timbotta lill-gvern, ikun min ikun. 

  Fiex nemmnu

  L-attivisti soċjali, l-artisti u r-reliġjużi li ffirmaw il-manifest fuq kollox jemmnu f’soċjetà mibnija fuq il-ġustizzja soċjali, soċjetà li taħdem attivament għall-paċi, pajjiż fejn l-ODZ ikun vera ODZ u li bħala poplu jixirqilna gvern li jaħdem għall-inklużjoni bis-serjetà.

  Mhux se noqgħod nidħol f’dettalji. Min jinteressah ikun jaf aktar jista’ jsib  il-manifest fuq il-paġna tal-Facebook  https://www.facebook.com/Manifest-Soċjali-1535313159821841/