Antiklerikaliżmu

  Ħadt gost nisma’ lill-Prim Ministru jgħid li min iħaddem u t-trejdunjins mhux daqshekk ‘il boghod biex jaslu dwar xi forma ta’ ftehim. 

  Jalla jaslu u jalla dawk li qegħdin fl-aħħar skaluni tas-soċjetà jibdew jieħdu r-ruh. 

  Ma jagħmilx sens li nitkellmu dwar kif ix-xogħol joħroġna mill-faqar, fl-istess nifs ikollok ħaddiema li jagħtu 40 siegħa xogħol fil-ġimgħa iżda xorta jkollhom jissikkaw iċ-ċintorin.

  Għalija lanqas jagħmel sens li l-Gvern jispiċċa jagħti benefiċċji lill-ħaddiema fultajm mhux biex jagħmlu kapriċċ imma biex iżommu ruħhom ma’ ġisimhom. 

  U dan meta l-ekonomija qed tikber b’rata dejjem aktar mgħaġġla.

  Knisja bil-''K'' kapitali

  Min jafni jgħidlek li jien antiklerikali. Li l-ġerarkija ddarrasni. Li ma nemminx li wieħed minn ħutna huwa r-ragħaj u aħna n-nagħaġ. Tajbin biss biex ngħidu beqq ... beqq...

  Naħseb twelidt antiklerikali. Il-ġrajjiet tas-snin sittin li xrobthom meta kont bdejt nitfarfar komplew għaġnu fija l-antiklerikaliżmu.

  Imbagħad ġew it-tmeninijiet u erġajna bi ġlieda politico-reliġjuża oħra. Għalkemm mhux qalila daqs ta’ 20 sena qabel, xorta kompliet tħarraxni kontra l-Knisja. 

  Ovvjament kontra l-Knisja bil-“K” kapitali. Mhux il-knisja fqira għall-fqar li jitkellem dwarha l-Papa Franġisku.

  Biex jagħmel sens

  Għalija, l-antiklerikaliżmu, jagħmel sens biss meta jkun kontra t-tlellix u l-materjaliżmu ta’ ċerti prelati. Kontra l-enfażi żejda fuq l-istatwi u d-damask, il-murtali u l-antifoni.

  Imma hemm antiklerikaliżmu u hemm antiklerikaliżmu.

  Meta Dun Victor fetaħ id-djar biex jgħin lin-nies bil-problema tad-droga, kont fost dawk li għażlu li jmorru jaħdmu man-nies bil-problema tal-użu tas-sustanzi u l-priġunieri.

  Mhux qed ngħid dan b’xi ftaħir. Anzi. 

  U biex ħadd ma jgħid li qed niftaħar b’rixi nagħti l-eżempju ta’ Dun Ang Seychell. Li fetaħ daru għan-nies b’diżabbilità.

  Jew Fr Hilary Tagliaferro li ta’ kuljum jilqa’ kull tip ta’ nies fil-Millennium Chapel, ħafna minnhom nies vulnerabbli.

  Qassis ieħor li nammira huwa Mons. Charles Cordina. Inċempillu u ma jweġibnix għax ikun qed iżur in-nies il-ħabs. 

  Jew Fr Joe Mifsud li l-Ħadd filgħaxija niltaqa’ miegħu jżur il-pazjenti l-isptar.

  Nista’ nibqa’ nsemmi. Patrijiet li jaqsmu l-ikel tagħhom mar-refuġjati. Kappillani li fil-Milied jilqgħu f'darhom nies foqra biex jieklu magħhom.

  L-Arċisqof

  Ma rridx intawwal. Daqs kemm ħadt gost bid-diskors tal-Prim Ministru daqshekk iddispjaċini bl-attakki fuq l-Arċisqof għax qal li l-paga minima għandha togħla.

  Għalija l-Arċisqof ħaqqu prosit għal mod kif tkellem. Naqbel mija fil-mija miegħu li l-paga minima għandha tassigura ħajja diċenti għall-ħaddiem u wliedu.

  Imma minkejja li donnu kulħadd jemmen li l-paga minima għandha tiżdied, xorta kien hemm min ħareġ jispara fuq l-Arċisqof. 

  Mingħajru ipokrita u min qal li l-knisja dejjem iżżomm mas-sinjur.

  Illum veru kulħadd sar kummentatur politiku. Kulħadd sar espert f’kollox. Imma jekk se naqblu li l-paga minima għandha tkun waħda diċenti, kull min hu tal-istess fehma għandu jiġi rrispettat.

  Nagħlaq billi nirringrazzja lill-Arċisqof tal-appoġġ tiegħu.