X’ĦIN HU?

  Għaddejja bħal speċi ta’ kontroversja fost uħud fl-Ewropa dwar l-utilità tas-sistema li biha għax-xitwa, inressqu l-arloġġ lura. B’hekk is-sebħ jiġi “kmieni” u l-istess l-għabex. Ikollna filgħodu bi żmien itwal ta’ dawl, u l-filgħaxija mdallam aktar.

  L-argument kontra hu li l-ġurnata “tinħela” malajr wisq fix-xitwa bil-bidla fis-sigħat. Filfatt it-Turkija neħħietha. Imma l-firxa ġeografika tagħha hi differenti minn tal-bqija tal-Ewropa.

  Is-sistema preżenti taħdem favur dawk li jibdew il-ġurnata “kmieni”. M’inix wieħed minnhom.

  Biss fosthom u bil-kbir, hemm it-tfal tal-iskola. Naħseb li jagħmel ħafna sens li jekk it-tfal ikollhom iqumu kmieni, jagħmlu dan mhux fid-dlam, imma f’sebħ li qed jikkarga. Xejn mhi sabiħa d-dehra ta’ tfal ta’ sitt snin jew ftit aktar, jistennew fid-dlam għall-minibus li se teħodhom l-iskola.

  Veru li min filgħaxija se joħroġ mix-xogħol f’fabrika jew uffiċċju, se jiltaqa’ mal-lejl. Madankollu...

  ***

  IPPJANAR

  L-argumenti li qamu dwar il-“pjan” għal Paceville mhumiex nieqsa mill-komiċità. Tajjeb jew ħażin, naħseb li hemm ħaġa waħda ċerta dwar il-pjan: li mhux se jitwettaq.

  Mhux neċessarjament għax fil-fatt il-pjan qed jipproponi miżuri eżaġerati u suspettużi fl-intenzjoni tagħhom. Sempliċement, għax hu pjan.

  Jekk hemm xi ħaġa li f’pajjiżna tmur kontra l-kultura ta’ kif naħsbu dwar id-deċiżjonijiet u kif inwettquhom, din hi li l-biċċa trid tkun ippjanata. Sempliċement, metodu bħal dan ma jaħdimx, għax anke meta pjan ikun fid-deher aċċettat mnn kulħadd, malajr fit-twettiq tiegħu iqumu elf talba għal din jew dik l-eċċezzjoni. Li jingħataw widen.

  Anke jekk fuq il-karta jibqa’ għaddej, fir-realtà l-pjan ikun ilu li ndifen.

  ***

  DEVOLUZZJONI

  Fid-diskors tal-baġit għas-sena 2017, reġgħet tqanqlet l-idea ta’ xi forma ta’ tmexxija reġjonali għal Għawdex. Talanqas hekk tiftiehem ir-referenza għal “devoluzzjoni” ta’ ċerti materji fir-rigward ta’ kif isiru l-affarijiet hemm.

  Jien ili s-snin nemmen li xi forma ta’ tmexxija reġjonali għal Għawdex – lil hinn mill-kunċett ta’ Ministeru għal Għawdex, li assolutament mhux l-istess ħaġa – tkun ta’ ġid. Nammetti li kif, u sa fejn, titwettaq tmexxija hekk, hi kwistjoni delikata. Mhux lakemm taqtagħha bid-dritt. Minkejja ċ-ċokon tal-qagħda tagħna lkoll, Maltin u Għawdxin, id-diffikultajiet li jistgħu jinqalgħu u li trid taħseb minn qabel għalihom mhumiex żgħar.

  Fosthom insibu l-possibiltà li kif jiġri ta’ spiss, b’mod ħajjen, jitilqu s-sabotaġġi partiġġjani li javvelenaw kollox.

  Biex tirnexxi, d-“devoluzzjoni” f’Għawdex trid titwettaq skont proċeduri trasparenti. Trid tinvolvi bil-kbir lis-soċjetà ċivili, mhux l-anqas liż-żgħażagħ. Trid titfassal skont kriterji li ma jistgħux jintużaw biex it-tmexxija “reġjonali” tispiċċa għodda li tikkontesta l-politika tal-gvern nazzjonali.