WARA S-SAJF

  Wara l-waqfa tas-sajf, l-aġenda tal-Unjoni Ewropea se tkun mimlija. Għal ħafna, il-kwistjoni tal-Brexit tibqa’ fuq quddiem nett. Imma dwar materji oħra, id-deċiżjonijiet qed isiru urġenti.

  L-aħħar żviluppi fil-gwerra ċivili tas-Sirja u l-problemi interni fit-Turkija li donnhom qed isiru aktar komplikati, se jħarrxu d-dilemmi li l-immigrazzjoni kkważat fl-Unjoni Ewropea tul l-aħħar sentejn. Għad ma nstabitx politika soda, jew talanqas metodu, kif din se tiġi ffaċċjata fiż-żmien li ġej. Kulħadd anke jekk ma jgħidx hekk, qed jara kif jista’ jimmunta l-ilqugħ, ukoll minħabba l-biża’ li l-ftehim mat-Turkija mhux se jżomm.

  Dwar it-terroriżmu, jintqal li sar xi progress imma fil-verità l-Ewropa għadha vulnerabbli ħafna għal aktar attakki.

  Sadattant baqgħu jperpru l-mistoqisjijiet dwar il-futur taż-żona ewro, il-ħtieġa li l-ekonomiji jirrankaw aktar għall-ħolqien ta’ aktar impjiegi, il-kwistjoni tal-Ukrajna u l-ftehim dwar kummerċ u investiment mal-Istati Uniti.

  Komplikazzjoni oħra ġejja mis-sitwazzjoni politika prekarja ta’ numru ta’ gvernijiet fl-istati membri, waqt li għadu ma battiex id-dwejjaq li beda jinħass fil-bidu tas-sajf, bil-mod kif il-Kummissjoni Ewropea mhijiex qed tkun effettiva daqskemm mixtieq.

  ***

  Regulatorji

  Mal-milja tas-snin, l-amministrazzjoni pubblika tgħabbiet b’korporazzjonijiet, aġenziji, kumpaniji, kummissjonijiet u korpi oħra, uħud b’poteri eżekuttivi, oħrajn regulatorji, terġa’ oħrajn bil-kompitu li jissorveljaw xi jkun għaddej mill-perspettiva tal-interess publiku jew taċ-ċittadin individwali. F’hekk segwejna l-linja tal-pajjiżi tal-Punent, in parti biex inaqqsu kemm jistgħu l-interventi tal-gvern fl-ekonomija, in parti biex il-ħidma publika ssir aktar trasparenti taħt kondizzjonijiet ta’ kontabbilità aktar stretta.

  Huma bidliet li jżidu l-ispiża tat-tmexxija tal-pajjiż. Dan ikun aċċettabbli jekk iwassal għal titjib konkret fl-istess tmexxija.

  Onestament, niddubita kemm qed jiġri hekk f’Malta. Ħafna mill-aġenziji regolatorji pereżempju jew dejjem issibhom jaqgħu lura fuq id-deċiżjonijiet li suppost qed jissorveljaw. Jew issib li r-riżorsi li għandhom biex imexxu d-dmirijiet tagħhom huma inadekwati għall-aħħar.

  ***

  Valuri reliġjużi

  Kien argument li ntuża ftit ilu dwar waħda minn dawn il-kontroversji dejjem għaddejja dwar kontraċezzjoni, abort, ewtanasja u l-bqija.

  Qabel int u jien nistgħu niddiskutu x’għandu jsir, qal xi ħadd, trid l-ewwel tgħidli jekk intix nisrani jew le.

  Tajba din! Kieku d-diskussjoni kienet dwar x’għandu jgħodd għall-insara, nifhimha. Imma d-diskussjoni kienet dwar x’għandu jgħodd għas-soċjetà kollha kemm hi – li hi lajka u tinkludi ċittadini bi twemmin reliġjuż differenti, inkluż in-nuqqas tiegħu.

  Mela l-bażi tal-valuri li fuqhom jittieħdu d-deċiżjonijiet trid tkun lajka. Dwar din id-deċiżjoni, hu immaterjali t-twemmin ta’ min qiegħed jiddiskutiha. Li tippretendi mod ieħor, hu eżempju ieħor tal-oskurantiżmu li għadu qawwi fis-soċjetà Maltija.