Sparar fuq il-Knisja

  L-eħfef ħaġa llum hija li tispara fuq il-Knisja. U minkejja li l-ġlieda politiko-reliġjuża ilha li spiċċat kważi nofs seklu, ċerti antiklerikali donnhom għadhom ma sabux delizzju ieħor.

  Mhux biss. Mal-kor ingħaqdu ħafna oħrajn, bħall-umanisti u l-patrijotti. U minkejja li dawn suppost qegħdin fuq iż-żewġ naħat estremi tal-ispektrum politiku-soċjali, tiskanta kemm isibu affarijiet komuni fejn tidħol il-Knisja.

  Dan l-aħħar qed naraw ukoll ħafna Laburisti li l-Isqof preżenti xejn ma jinżlilhom. U hekk jikber il-leġjun li jara fil-Knisja l-bastjun ta’ dak kollu li missna ilna li tfajna fi skip.

  In-naħa l-oħra tal-munita

  Jien il-poter ibeżżagħni. F’kull forma tiegħu. U minkejja li hawn min jgħid li mingħajr poter ikollna kaos, jien għandi d-dubji tiegħi. Imma jekk xejn, illum il-Knisja kważi m’għandha poter ta’ xejn.

  Ma nafx inkunx qed nesaġera jekk ngħid li hija vuċi oħra fid-deżert. U għall-maġġoranza tal-Maltin u l-Għawdxin, il-flus jiġu l-ewwel u qabel kollox. Anke qabel ir-ruħ.

  Saħansitra, illum ma nafx kemm għad hawn min jemmen li għandna ruħ li tibqa’ ħajja wara li mmutu.

  Hu x’inhu, ikolli nammetti li l-Knisja, bl-iżbalji kollha tagħha, tagħmel ħafna ġid. Jien ili naħdem b’mod jew ieħor mal-Caritas għal dawn l-aħħar 26 sena u rajt b’għajnejja u għadni mmiss b’idejja l-frott li nqata’ minn din l-organizzazzjoni tal-Knisja.

  U bħall-Caritas nista’ nsemmi ħafna għaqdiet u istituzzjonijiet oħra tal-Knisja li qed jagħmlu xoghol imprezzabbli. Id-Dar tal-Providenza, l-Istitut Paolo Freire, il-Millennium Chapel, Dar Merħba Bik, Dar Nazareth, Jean Antide Foundation, eċċ.

  Ikla fl-Imġarr

  Ma' dawn wieħed irid iżid ix-xogħol li jagħmlu ħafna qassisin u kappillani ma’ Malta u Għawdex kollu. Kull tip ta’ xogħol. Minn parir sa żjarat fl-isptarijiet u d-djar tal-anzjani. Minn għajnuna finanzjarja sa sigħat sħaħ jisimgħu nies li lanqas għandhom ma’ min jgħidu kelma.

  Dan ix-xogħol isir fis-skiet u qatt ma jidher fil-midja. Anzi meta ma nafx kif jitfaċċa fuq xi gazzetta stampata jew elettronika, flok prosit taqla’ salt voti.

  Bħalma ġralu l-Kappillan tal-Imġarr li, flimkien mal-Kummissjoni Djakonija tal-lokal, kien protagonist biex għall-festa titulari organizza ikla għan-nies weħidhom u għar-refuġjati.

  Naf li la l-Kappillan, Mons. Kalċidon Vassallo, u lanqas il-membri tal-Kummissjoni Djakonija mhu se jaqtgħu qalbhom. Imma naħseb li bħalma qalgħu salt kritika, tajjeb ikun hemm min jgħidilhom prosit.

  Wara kollox ir-riga li biha rridu nkejlu s-suċċess jew in-nuqqas tiegħu hija kemm żorna l-morda, kemm żorna l-ikkalzrati, kemm tmajna lil min hu bil-ġuħ u kemm ilqajna lill-barrani.

  U b’barrani ma nifhimx biss ir-refuġjat jew l-immigrant. Imma anke lil ħija u oħti li jinsabu weħidhom u lanqas għandhom ma’ min jgħidu kelma.