Biċċa kejk

  Ovvjament il-ġustizzja soċjali titlob ħafna aktar mit-tqassim tal-kejk nazzjonali. Għalhekk forsi aktar floku hawn li nitkellem dwar id-distribuzzjoni tal-ġid milli dwar il-ġustizzja soċjali.

  Madankollu tajjeb li f’dan il-pajjiż nibdew nitkellmu wkoll dwar il-ġustizzja soċjali. Suġġett kumpless imma m’għandniex naqtgħu qalbna. Għax mingħajr ġustizzja soċjali tbati l-komunità kollha kemm hi.

  Ngħid biss li skont l-Oxford Dictionary, ġustizzja soċjali tfisser ġustizzja fit-tqassim tal-ġid, opportunitajiet u privileġġi.

  Issa l-ħabib tiegħi Francois Zammit fuq Facebook qal li l-ġid ma jistax jitqies biss fuq livell materjali. U nemmen li għandu raġun.

  Għalhekk ma nistgħux niftaħru li aħna ċivilizzati jew insara jew umanisti jekk ma naħdmux biex kemm jista’ jkun ikollna soċjetà mibnija fuq il-ġustizzja soċjali.

  Distribuzzjoni tal-ġid

  Illum aktar minn ħaġa oħra, imma, xtaqt nikteb xi ħaġa dwar id-distribuzzjoni tal-ġid. U hawn qed nitkellem dwar il-ġid finanzjarju.

  Ovvjament mhux qed neskludi li jeżistu forom oħra ta’ ġid, imma naħseb li fost ewwel ħtiġiet bażiċi hemm dawk li nimlew żaqqna u jkollna xi mkien fejn indabbru rasna.

  Issa li l-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li għall-Baġit li jmiss it-tqassim tal-ġid huwa l-akbar prijorità, huwa imperattiv li ssir diskussjoni sana dwar kif il-ġid li qed jinħoloq jitqassam b’ġustizzja.

  Dawk kollha li jemmnu li mhux sew li jkun hawn min jiekol nofs il-kejk u min lanqas imissu żbiba jridu jibdew iressqu proposti konkreti ħalli jiġu evalwati u possibbilment inklużi fil-Baġit.

  Inkunu proattivi

  Wara l-istqarrija tal-Prim Ministru, kien hemm nies ta’ rieda tajba li ħadu pożizzjoni ta’ nistennew u naraw. Oħrajn, aktar ċiniċi, qalu li jidher li riesqa l-elezzjoni.

  Hu x’inhu, la qed jinħoloq il-ġid u ladarba l-Prim Ministru stess qed jammetti li l-prijorità hija li dan il-ġid jilħaq lil kulħadd, hemm bżonn inkunu proattivi. Ma jistax ikun nibqgħu passivi, imbagħad wara l-Baġit noqogħdu nagħmlu ħafna gdiedem u nparlaw fil-vojt.

  Tajjeb nistaqsu: Min huma n-nies li qegħdin fil-faqar? Xi strutturi hemm bżonn biex dawn in-nies jibdew jgħixu bid-dinjità li tixirqilhom? X’nistgħu noħolqu ġdid u x’nistgħu nirrevedu?

  Naħseb iż-żmien tad-diskors għadda. Għalhekk nappella lil kulħadd, l-aktar lil dawk l-organizzazzjonijiet li jaħdmu ma’ dawk l-aktar vulnerabbli, biex joħorġu bi proposti ħalli kulħadd ikun f’qagħda li jgħix ta’ bniedem.