Kera u komuniżmu

   

  Nibda bi kwotazzjoni tal-mibki Isqof Kattoliku Brażiljan Helder Camara (1909-1999). Isqof li kien wieħed minn dawk favur it-Teoloġija tal-Libertà u ma kienx jibża’ jidħol f’kontroversji.

  Bħal meta kkritika lill-Papa Pawli VI dwar il-pożizzjoni uffiċjali tal-Knisja fuq il-kontraċezzjoni, jew inkella meta ħareġ favur li dik il-parti mill-koppja li tiġi abbandunata mill-parti l-oħra għandu jkollha dritt terġa’ tiżżewweġ.

  Imma l-punt li nixtieq nagħmel f’din il-kitba jiċċentra dwar il-kwotazzjoni famuża ta’ Camara: “Meta nagħti l-ikel lill-fqar jgħiduli qaddis imma meta nistaqsi għaliex il-fqar m’għandhomx ikel jgħiduli komunist.”

  Kera

  B’sogru kbir li jerġgħu jgħidu li jien komunist u qed inxerred din id-duttrina, minkejja li fl-istess waqt isostnu li l-ideoloġiji mietu, xtaqt ngħid xi ħaġa dwar il-kera. Waħda mill-pjagi ewlenin li qed titfa’ lin-nies fil-faqar.

  Nagħmilha ċara li fortuntament f’pajjiżna għandna mas-70 fil-mija tan-nies li huma sidien ta’ darhom. U allaħares ma kienx hekk. Imma mbagħad hemm oħrajn li huma kostretti li jidħlu fil-kera.

  Minn meta l-kera ġiet dekontrollata u ħallejna s-suq isuq, ċerti kirjiet splodew. Imma l-pagi baqgħu lura. Għalhekk nisimgħu stejjer ta’ familji jew individwi li nofs id-dħul tagħhom jew aktar imur għall-kera ta’ biċċa appartament.

  Regolarizzazzjoni

  Għalhekk fl-istess waqt li l-ekonomija qed tikber, qed naraw nies li jissallbu biex ilaħħqu mal-kera. U dawn in-nies, billi d-dħul tagħhom huwa limitat, qatt mhu se jirnexxilhom jieħdu ‘loan’ mill-bank biex xi darba jkunu sidien ta’ darhom.

  Issa, filwaqt li naċċetta d-dritt għall-proprjetà privata, fl-istess ħin ma nistax ninsa d-dritt l-ieħor li kulħadd jgħix ħajja diċenti. U għalija impossibbli tgħix ħajja diċenti jekk wara li tħallas il-kera lanqas jifdallek flus biex tixtri l-bzżonnijiet bażiċi l-oħra.

  Għalhekk inħoss – u mhux waħdi – li xi ħaġa trid issir. U meta ġejt mistoqsi mill-gazzetta “Illum” x’naħseb dwar il-proposta tal-Forum Komunità Bormliża biex ikun hemm xi tip ta’ kontroll fuq kera, għedt b’wiċċi minn quddiem li din il-proposta għandha tal-anqas tiftaħ diskussjoni dwar dan is-suġġett.

  Komplejt ngħid li rridu nibdew niddiskutu jekk għandniex inħallu s-suq isuq jew nagħmluh aktar uman.

  Diskors li darras lil numru mhux ħażin ta’ nies.

  Is-suq

  Ħafna jaħsbu li s-suq huwa baqra sagra u ħadd m’għandu jmissu. Ovvjament wieħed irid joqgħod attent li ma joqtolx l-inċentivi ta’ dawk li lesti li jinvestu flushom. Iżda mill-banda l-oħra, meta tara li l-ftit qed dejjem jiħxienu u l-ħafna dejjem jaqgħu lura, ma tistax tibqa’ ċass.

  U l-gvern, ikun min ikun, għandu d-dmir li jara li kulħadd, b’xi mod, jgħix ta’ bniedem. L-aktar jekk nemmnu fil-ġustizzja soċjali u li s-saħħa tas-soċjetà titkejjel mill-progress tal-aktar dgħajfa fost il-membri tagħha.

  Mhux qed ngħid kif. Qed ngħid biss li m’iniex kuntent b’din is-sitwazzjoni u xi ħaġa trid issir. Għalhekk tajjeb niddiskutu, nanalizzaw u finalment niddeċiedu. Fl-aħjar interess ta’ kulħadd. Tas-sidien u tal-inkwilini. Għax ħadd mhu għar-rimi.