PWERILI

  Forsi aktar minn ħaddieħor naf dwar il-priorita li trid tagħti kull Oppożizzjoni lill-ħtieġa li tikkontesta l-ħidma tal-gvern bil-mezzi kollha għad-dispożizzjoni tagħha. Biss din il-priorita trid titwettaq f’limiti ċari ta’ kondotta.

  L-aktar limitu importanti hu li kontestazzjoni ma titmexxiex b’mod li jmur kontra l-interess nazzjonali. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista preżenti diġa qabżet dan il-limitu fil-kontroversja dwar investimenti u ċittadinanza.

  Fost limiti oħra hemm dak li l-attenzjoni kritika trid titpoġġa fuq kwistjonijiet li tassew ikunu qed jitmexxew ħażin. Żgur li dal-limitu nqabeż bil-kbir fil-kjass li l-Oppożiżzzjoni pprovat toħloq dwar id-deputat Għawdxija Justyne Caruana. Dan għax hi twasslet l-ajruport minn Għawdex b’ħelikopter tal-Armata. Kienet sejra fuq xogħol tal-gvern li nġema’ b’urġenza. It-trasport tal-Armata qiegħed hemm għalhekk ukoll, biex iħaffef ix-xogħol tal-gvern f’okkażjonijiet ta’ urġenza.

  Justyne dejjem kienet waħda mill-aktar deputati assidwi u korretti tal-Labour. Jixirqilha kull rispett. Li tibni bħala skandlu l-użu kompletament leġittimu li sar ta’ ħelikopter uffiċjali biex hi tkun tista’ taqdi dmirijietha mhux biss jagħti xhieda ta’ negativiżmu kroniku min-naħa tal-PN.

  Agħar minn hekk – juri lill-Oppożizzjoni bħala pwerili.

  ENERĠIJA RĦISA

  Sfida kbira fl-Ewropa bħal fil-bqija tad-dinja hi kif nistgħu ntejbu l-kompettitivita billi nraħħsu l-ispiża tal-enerġija. It-teknoloġija li biha mill-art jinħareġ dak li qed jissejjaħ “shale oil” tista’ tkun ta’ dannu kbir għall-ambjent.

  Madankollu, fl-Istati Uniti baqgħu għaddejjin biha. Ħafna jbassru li minħabba f’hekk, l-Amerika qed tirbaħ vantaġġ qawwi fuq il-kompetituri tagħha.

  Fl-Ewropa, hemm min hu favur it-tħaddim taż-żejt “shale” u hemm min hu kontra. Il-Kummissjoni Ewropea kellha tara ssibx politika Ewropea komuni fuq is-suġġett. Ma rnexxilhiex.

  Fost dawk li jridu jżommu kontroll nazzjonali fuq il-biċċa hemm ir-Renju Unit li determinat iħaddem it-teknoloġija l-ġdida. Fost dawk li stennew politika komuni Ewropea kien hemm Franza, li tippreferi ma ddaħħalx dit-teknoloġija għalkemm għandha fost l-akbar riżervi ta’ żejt “shale” fl-Ewropa.

  L-għażla mhix ħafifa. Min jiskarta ż-żejt “shale” se jsib li ħaddieħor qed jgħaddieh fit-tkabbir ekonomiku. Min ma joqgħodx lura mit-teknoloġija l-ġdida se jidħol għar-riskju li jeqred għal dejjem firxiet kbar ta’ kampanja.

  TAGĦLIM

  Qrajt ir-rendikonti li ngħataw dwar kif tfal qed joħorġu mill-iskejjel sekondarji prattikament illetterati.

  Matul is-snin, mhux l-ewwel darba li smajt jew qrajt dawn l-“istejjer”. Hu evidenti li l-problemi qiegħdin fit-tagħlim primarju minn fejn numru mhux żgħir ta’ studenti jibqgħu telgħin minn klassi għal oħra bla ma jkunu assorbew is-snajja bażiċi tal-qari, il-kitba u l-kalkolu.

  Għalija hu evidenti wkoll li l-pern ta’ kull riforma serja edukattiva irid jitpoġġa fil-qasam primarju.