MALTI

  Il-fantasiji Ewropej ta’ xi Maltin ma jistgħux ma jqanqlulekx tbissima. Il-mod kif jitkellmu dwar Ewropa u mhux Ewropa, dwar kif iqisu xinhu Ewropew u x’mhuwiex, dwar kif jifhmu x’jagħmlek "Ewropew" : kollox donnu misluf minn xi ktieb tal-ħrejjef. Nimmaġina li jixbah il-mod kif il-popli tal-Imperu Ingliż u fosthom il-poplu Malti – jew aħjar sezzjonijiet ta’ dawn il-popli – kienu jqisu lill-Gran Brittanja bħala l-Pajjiż-Omm tagħhom.

  Mentri l-verita hi li aħna l-Maltin, Ewropej għax aħna Maltin : minn hemm titlaq id-definizzjoni tagħna bħala poplu. L-Ewropa teżisti – jien ngħid tista’ teżisti biss – bħala l-Ewropa tan-nazzjonijiet. Veru li kien hemm ħassieba u kittieba kbar – minn Victor Hugo lil hawn u anki qabel – li raw l-Ewropa bħala binja b’pedamenti li huma ħafna usa’ minn tan-nazzjonijiet li jinsabu fiha.

  Iż-żmien wera li dil-viżjoni hi illużorja.

  IN-NEGOZJI MALTIN FL-UNJONI

  L-uffiċċju tal-Parlament Ewropew organizza laqgħa ta’ diskussjoni li għaliha konna mistiedna jien u erba’ kandidati oħra fl-elezzjoni għall-Parlament Ewropew. Matulha, smajna rappreżentanti tal-għaqdiet tan-negozju jfissru l-fehmiet tagħhom dwar dak li mistenni jiġri fis-snin li ġejjin fir-relazzjonjiet bejn Malta u l-bqija tal-Unjoni Ewropea.

  Tkellmu tajjeb dwar il-problemi li qed jaffaċċjaw kemm f’Malta, kemm fl-Unjoni Ewropea, u l-progress li rnexxielhom jagħmlu fl-aħħar żminijiet. Madankollu ħassejt li għad mhux qed isir apprezzament strateġiku ta’ kif żviluppi fl-Unjoni Ewropea u fiż-żona tal-ewro jistgħu jaffettwaw il-qagħda ekonomika u kummerċjali tagħna.

  Hemm il-problemi tat-tkabbir ekonomiku fl-Ewropa, bil-qgħad li baqa’ persistenti u l-ħtieġa li d-dħul tal-gvernijiet jiżdied ħalli joħnoq id-defiċit publiku bla ma jkabbar il-piżijiet soċjali.

  U hemm il-mod kif iż-żona tal-ewro qed toħloq żewġ spazji ekonomiċi fl-Ewropa bejn dawk li jinsabu barra u dawk li jinsabu ġewwa. Qiegħda wkoll trendi l-ekonomiji li jinsabu fiha aktar riġidi f’kif jistgħu jilqgħu għall-bidliet ta’ madwarhom.

  WISTIN

  Diġa ktibt dwaru fuq Facebook imma nixtieq li nfakkru anki hawn.

  Għax Wistin Abela jixraqlu li jkun imfakkar. Il-mewt tiegħu din il-ġimgħa ġrat wara snin twal li matulhom kellu jgħaddi minn diffikultajiet ta’ saħħa li baqgħu jiżdiedu. Ġarrabhom b’paċenzja u kuraġġ.

  Oħrajn tkellmu dwar il-ħidmiet politiċi tiegħu. It-tajjeb tagħhom jegħleb bil-kbir l-iżbalji.

  Jien nippreferi niftakar fil-karattru dħuli u paċifiku tiegħu, li kabbarlu l-istima personali fost ħafna.

  L-aqwa xhieda ta’ dan kienet id-dedikazzjoni li biha ħbieb tiegħu baqgħu sal-aħħar jindokrawh, bħal meta kważi kuljum, kienu jeħduh fil-misraħ taż-Żejtun u fil-każin tal-Labour biex ikun jista’ jgawdi l-lanja tal-ħajja f’nofs il-belt “tiegħu”.