TMEXXIJA TA’ SPTAR

  Ma skantajtx mhux b’dak li “sab” l-eks-Kummissarju Dalli meta investiga t-tmexxija fl-isptar Mater Dei. Li skantani hu kif tant nies skantaw bis-sejbiet tiegħu. Donnhom ma kinux jafu li l-isptar ilu jaffaċċja problemi enormi. Nemmen li baqa’ aktar problemi x’jinstabu.

  Matul is-snin disgħin u l-ewwel deċennju ta’ dan is-seklu, sħabi u jien ma qtajniex milli nwissu dwar x’kien għaddej fl-isptar li nbena f’Tal-Qroqq. L-għazla tat-teknoloġija medika għalih kienet “state of the art”. Il-bini nnifsu, ix-xiri u t-twaqqif tat-tagħmir, it-trasferiment minn San Luqa għal Mater Dei saru bi tgerfix u ħala profondi, biex ma ngħidx agħar. Naturalment, dan wassal biex imbagħad it-tmexxija kurrenti tal-isptar il-ġdid issir imħarbta, ineffiċjenti u goffa bl-ispejjeż.

  It-twissijiet tagħna ġew injorati jew ridikolati mill-kabinetti Nazzjonalisti ta’ dak iż-żmien. Huma jġorru responsabbiltà kollettiva tremenda għall-miljuni ta’ ewro li nħarqu u għadhom jinħlew f’Mater Dei.

  Illum, is-suċċessuri tagħhom isibuha komda li jistqarru kif jridu tmexxija b’“kunsens” bejn il-partiti fil-qasam tas-saħħa.

  IBERIA

  Il-kumpanija tal-ajru Spanjola Iberia qed tara kif tiskansa mill-falliment billi tirristruttura – proċess li għadda mill-għarbiel tal-Kummissjoni Ewropea. Qanqal ħafna diffikultajiet fost ħaddiema, managers, klijenti, ministeri tal-gvern u sħab tal-kumpanija fin-negozju.

  Iberia qalgħet daqqiet kbar: bil-wasla tal-kumpaniji tal-ajru “low cost”, tilfet biċċa sostanzjali tas-suq tagħha; u r-riċessjoni qawwija li ħakmet lil Spanja kompliet tnaqqsilha l-bejgħ. Biex tagħqad, id-drawwiet li Iberia rabbiet bħala kumpanija nazzjonali, żidulha sew l-ispejjeż. Għamluha aktar riġida fil-mod kif tista’ tilqa’ għal xejriet ekonomiċi differenti minn dawk tal-imgħoddi.

  Illum qed jintqal li l-Iberia bdiet tagħti sinjali ta’ fejqan. Uħud mill-osservaturi indipendenti tan-negozju Spanjol mhumiex konvinti.

  Favur l-Iberia hemm punt wieħed: toffri pjattaforma għal vjaġġi lejn l-Amerika Latina; f’hekk, għalkemm kumpaniji bħal Air France qed jikkompetulha sew, għadha l-aqwa fl-Ewropa.

  IMSEJKNA KARIBEJ!

  Fil-kontroversji tal-aħħar ġimgħat dwar iċ-ċittadinanza doppja, laqatni t-ton ta’ disprezz li bih uħud tkellmu dwar il-gżejjer tal-Karibew... Barbados, Antigua, Sta Lucia u l-bqija. Qishom gżejjer immexxija minn nies ta’ bla stoffa, li ma tistax tafdahom eċċ. eċċ. Ir-razziżmu tagħna l-Maltin ma jintweriex biss f’li ngħidu dwar l-immigranti llegali...

  Bħallikieku l-gżejjer/stati tal-Karibew m’għandhomx biex jiftaħru fl-identità, fil-kultura, fl-ekonomija, fl-istil ta’ ħajja u fil-potenzjal tagħhom.

  Per eżempju Santa Lucia: gżira indipendenti b’firxa ta’ 617 kilometru kwadru u b’174,000 ċittadin. Imma minn fosthom diġà ħarġu żewġ rebbieħa tal-Premju Nobel: l-ekonomista Arthur Lewis fl-1979 u l-poeta Derek Walcott fl-1993. Ma jidhirlix li f’Malta, aħna ninsabu qrib kisba bħal din, talanqas sa issa.

  alfredsant.org