Tinfetaħ it-tielet flyover tal-Marsa Junction Project

  Il-Marsa Junction Project għamel pass ieħor lejn it-tlestija tiegħu. Dan hekk kif fil-ħin li għadda nfetħet it-tielet flyover minn total ta’ sebgħa.

  L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv ta’ Infrastructure Malta, l-Inpinier Frederick Azzopardi, saħaq li dan il-proġett jikkonċerna l-aktar junction li minnha jgħaddu vetturi minnha. Tenna li nħass il-bżonn li jsir proġett fit-tul biex il-problema tat-traffiku fl-inħawi tiġi indirizzata. Saħaq li s-soluzzjoni għal din il-problema nstabet fil-proġett tal-bini tas-seba’ flyovers tal-Proġett Marsa Junction.

  Azzopardi qal li dan il-proġett se jwassal biex jiġu ffrankati ta’ 692 siegħa kumplessiva ta’ traffiku kuljum. “Dan ifisser kollu benefiċċju fi tnaqqis ta’ emissjonijiet,” temm jgħid Azzopardi.

  Is-Segretarju Parlamentari għall-fondi Ewropej u Djalogu Soċjali Aaron Farrugia qal li matul l-aħħar snin il-ħidma tal-Gvern kienet ibbażata fuq żewġ pilastri: il-konsolidazzjoni tat-tkabbir ekonomiku li esperjenza l-pajjiż fl-aħħar żminijiet, u investiment b’mod sostanzjali fl-infrastruttura tal-pajjiż biex dan iulaħħaq mat-tkabbir ekonomiku. Tenna li dan kien possibbli grazzi wkoll għall-fondi Ewropej.

  Is-Segretarju Parlamentari Farrugia temm jgħid li “bil-fondi Ewropej mhux biss qed ninvestu investiment bla preċedent fl-infrastruttura tal-pajjiż, iżda qed ninvestu f’bidla fil-mentalità fejn jidħol trasport alternattiv.”

  Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u għall-Ugwaljanza Edward Zammit Lewis qal li dan huwa proġett ta’ effiċjenza ta’ timelines u budgeting. Qal li dan il-proġett jirrispetta tliet prinċipji bażilari: l-aċċessibbilta u konnettività, is-sigurtà, u l-ħarsien tal-ambjent.

  Il-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura, u Proġetti Kapitali Ian Borg qal li kien ilu jintqal li kien se jsir proġett biex tittaffa l-problema tat-traffiklu fl-inħawi. “Aħna rajna li dan il-proġett inwettquh u nwettquh fi żmien rekord.”

  Saħaq li “sentejn ilu biss kellna fabbriki li kienu kważi forma ta’ rawndebawt kbira. Senailu bdejna x-xogħlijiet, u fix-xhur li ġejjin se jitlesta l-proġett kollu.” Tenna li dan il-proġett se jkun qed itejjeb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti tal-madwar.