Misteru ġdid dwar il-Professur Mifsud... jinstab il-passaport tiegħu f’Lisbona

  Il-kwistjoni dwar l-għibien tal-eks diplomatiku Malti, il-Professur Joseph Mifsud, issa qed tieħu żvolta ġdida u dan hekk kif għadd ta’ rapporti li qed jinħarġu f’pajjiżi barranin qed jgħidu li instab il-passaport tiegħu f’ajruport f’Lisbona.

  Skont dak li qed jiġi rappurtat, il-passaport tal-eks diplomatiku Malti instab ġo uffiċċju li fih jinżammu affarijiet jew oġġetti li jinstabu mitflufin fl-ajruport.  Qed jingħad li l-passaport u l-kartiera tiegħu instabu fil-5 ta’ Awwissu tas-sena 2017. Dan ifisser tlett xhur qabel għeb u ftit xhur qabel hu kien interrogatie minn uffiċjali tal-FBI.

  Fir-rapport li nħarġu issemma’ kif l-Ambaxxata Maltija fil-Portugal kienet infurmata b’dan fl-24 ta’ Jannar.  Skont dak rappurtat, l-awtoritajiet f’Malta kienu jafu li nstab il-passaport f’Ottubru. 

  Sorsi li li qed isegwu dan il-każ mill-qrib indikaw li din is-sejba qed titqis bħala importanti ħafna fit-tfittxijiet intensivi li kienu għaddejjin biex dan jinstab.

  Dawn ir-rapport qed jinħarġu ftit jiem biss wara li l-eks diplomatiku Malti, li għal sentejn sħaħ kien għeb u li anke kien ingħad li kien miet, kien reġa’ spiċċa fl-aħbarijiet.  Dan hekk kif il-pubblikazzjoni Taljana Adnkronos kienu ippubblikaw recordings li intbagħtu lilha f’żewġ fajls separati.  Fit-tapes qed jingħad li l-leħen hu tal-Professur Joseph Mifsud u li dawn saru fil-11 ta’ Novembru li għadda.  “Ilni sentejn bla kuntatt uman. Ma nistax nibqa’ ngħix hekk.  Qed fl-aħħar. Ħalluni nieħu nifs”. 

  Il-professur Malti  Joseph Mifsud, hu fiċ-ċentru tal-kontroversja wara li kien ġie allegat li kien il-ħolqa bejn il-Gvern Russu u l-kampanja Presidenzjali ta’ Donald Trump, fejn hu allegat li hu  kien ftaħar bil-konnessjonijiet li kellu mar-Russja, fosthom pranzu fi grupp żgħir ma’ Putin innifsu.

  Kien ġie allegat li Mifsud kien allegatament informa kollega fin-negozju li r-Russja kellha minjiera ta’ informazzjoni dwar ir-rivali ta’ Trump, Hillary Clinton, xhur qabel ma din ħarġet fil-beraħ.   Il-professur Malti qed ikun akkużat li tkellem dwar sigrieti jew li ta informazzjoni lir-Russi li setgħet ittebba’ lil Hilary Clinton waqt il-ġirja Presidenzjali u li din intużat fil-kampanja favur Donald Trump. Meta ħarġet din l-aħbar il-Professur Malti kien ċaħad kull tip ta’ allegazzjoni.

  Fit-tapes li ġew imxandrin, u li għad trid issir analiżi dar jekk il-leħen hux awtentiku, il-persuna li qalet li hi l-Professur Joseph Mifsud tgħid li “m’għandi ebda kuntatt la ma familjari u lanqas ħbieb. Din is-sitwazzjoni ilha għal diversi xhur.  Għaddew sentejn u l-kwistjoni kollha splodiet u ġiet ippreżentata lill-midja bħala xi ħaġa li jien kelli x’naqsam jew li ppruvajt ninfiltra.  Din hi asssurda.”

  Fit-tape jgħid li “jien Joseph Mifsud u din hi l-vuċi tiegħi. Qed nirrekordja illum 11 ta’ Novembru.  Jgħid li “qatt u qatt ma ġejt imħallas  bien nikkommmetti xi infiltrament fil-privatezza ta’ xi ħadd ieħor.  Dejjem tlabt li jekk kien hemm persuna A li riedet tiltaqa’ ma’ B, jien dejjem ikkuntattjajt lil B jekk tridx tagħmel dan.  Dan hu kollox.”

  Jgħid li “ippruvajt inżomm il-bogħod kemm nista’ f’dawn is-sentejn. Dan kien ir-rwol li ħadt f’dawn is-sentejn. Qatt ma irċevejt istruzzjonijiet mingħand xi ħadd. Dejjem kont ferm u ferm diplomatiku f’dak li għamilt.”

  Il-Professur Mifsud ikompli jgħid hu importanti ħafna li ningħata l-possibilità li ngħix ħajti mill-ġdid.  Hu diffiċli li nibqa’ ngħix din il-ħajja, bla kuntatt uman, mingħajr ebda esperjenza man-nies. Hu importanti li xi ħadd x’imkien jiddeċiedi li jibda jħallini nieħu nifs. Grazzi”. 

  Intant ftit jiem ilu l-avukat ġenerali William Barr, iddeċieda li jagħmel investigazzjoni kriminali fid-dipartiment tiegħu u dan wara li sema' xhieda rrekordjata. Ix-xhieda rrekordjata kienet mill-Professur Malti Joseph Mifsud li hu fiċ-ċentru ta’ investigazzjoni mill-FBI. Dan ir-recording, William Barr semgħu meta ftit ġimgħat kien f’’Ruma fejn hu u l-Prosekutur John Durham semgħu fid-dettal din il-konversazzjoni irrekordjata.

  Il-profil ta’ Joseph Mifsud, id-Direttur tal-Akkademja tad-Diplomazija f’Londra, ġie identifikat f’dokument ta’ 20,000 paġna, u joqgħod eżatt mal-profil tal-kuntatt, hekk imsejjaħ, “barrani” fil-kawża l-Qorti li hemm miftuħa kontra wieħed mill-persuni li kienu jmexxu l-kampanja ta’ Trump, George Papadopoulos.

  Dan Papadopoulos kien ammetta l-Qorti li gideb lill-FBI dwar il-kuntatti tiegħu mar-Russja.

  Irid jingħat ukoll li aktar minn sena ilu kien ingħad skont rapport fil-qorti federali ta’ Manhattan, l-istat tal-professur Mifsud kien deskritt bħala ‘nieqes x’aktar mejjet’. Ir-rapport kien sar mill-avukati  tal-kumitat nazzjonali demokratiku Amerikan li ilhom numru ta’ xhur jippruvaw jittraċċaw lil Mifsud fit-tentattiv tagħhom li jħarkuh il-qorti wara li l-kompjuters tal-kumitat nazzjonali demokratiku Amerikan ġie iħħekkjat minn ħakers iffinanzjati mill-Istat Russu.

  Il-Kumitat Nazzjonali demokratiku Amerikan qal li ilu xhur jipprova jagħmel kuntatt ma’ Mifsud biex iservih bit-tħarrika iżda ma irnexxielu jintraċċah.

  Mifsud deher l-aħħar f’Ottubru tas-sena 2017 fil-kapitali Taljana Ruma.