Jirċievu kont ta' €7 wara li salvawlhom lil binthom minn destin ikrah f'operazzjoni li swiet aktar minn €7,000

  Il-ġenituri ta’ tifla li ġiet salvata minn destin ikrah f’operazzjoni li swiet mas-€7,500, bagħtu kont ta’ €7 lill-RNLI minħabba lilo li nfaqa’.

  It-tifla kienet inġarret mill-kurrent waqt li kienet fuq lilo f’Cornwall sakemm fortunatament aktar tard ġiet salvata minn membru tas-salvataġġ li qabeż biex isalvaha.

  It-tifla kien għadha kif xtrat il-lilo li seta’ wassal għall-aħħar tislima lill-ġenituri tagħha. 

  Il-President tal-RNLI Mike Carter qal li bla mistħija ta’ xejn il-ġenituri bagħtu kont ta’ ftit euro lill-istess persuni li salvawlhom lil binthom minn mewta kerha. Minkejja dan huwa wieġeb bl-edukazzjoni kollha li huma kienu lesti li jħallsu jekk huma jħallsu s-somma ta’ €7,500 kkalkulata li swiet l-imsemmija operazzjoni ta’ salvataġġ.

  Kif mistenni, il-familja ma wiġbitx għal din it-talba u kien hawnhekk li l-istess Carter ħeġġeġ lill-ġenituri biex jieħdu ħsieb lil uliedhom waqt li jkunu fuq dawn l-affarijiet tal-baħar.

  Huwa spjega li minkejja li dawn il-lilos huma ferm komuni fost it-tfal, wieħed għandu jżomm f’moħħu l-periklu tagħhom u jekk jiddeċiedi li jikkuntenta lil uliedu, jieħu ħsieb li ma jiddispjaċihx aktar tard.