Kontinġent tal-MESA se jieħu sehem fil-European Company Sport Games f’Salzburg, l-Awstrija

  Wara s-suċċess miksub is-sena li għaddiet fit-tieni edizzjoni tal-World Company Sport Games, f’La Baule fi Franza, kontinġent ta’ 45 atleta mill-Malta Employees Sports Association din il-gimgħa se jkunu qed jieħdu sehem fit-22 edizzjoni tal-European Company Sport Games li se jsiru bejn għada (26) u nhar il-
  Ħadd, 30 ta’ Ġunju f’Salz­burg, l-Awstrija.

  Aktar minn 7,000 atleta minn 30 pajjiż Ewropew se jkunu qed jieħdu sehem fi 23 sport differenti f’din l-ediz­zjoni ta’ dawn il-logħob għall-ħaddiema, bil-MESA tkun rappreżentata minn atleti li se jieħdu sehem fid-dixxiplini tal-Atletika, Badminton, Beach Volleyball, Bowling u Darts.

  Il-ġimgħa l-oħra l-atleti kellhom l-opportunitá li jagħmlu żjara ta’ kortesija lill-Prim Ministru Joseph Mus­cat, fl-uffiċċju tiegħu f’Kastilja.

  F’diskors qasir ta’ l-okkaż­joni, il-Prim Ministru wera s-sodisfazzjon tiegħu li ħad­diema minn diversi entitajiet ikollhom l-opportunitá li jipparteċipaw f’dan il-Logħob Ewropew u awgura lill-kontinġent Malti suċċess fil-parteċipazzjoni tagħhom.

  L-atleti li jiffurmaw il-kontinġent tal-MESA għal dan il-Logħob huma:

  Atletika

  Darran Agius, Peter Azzopardi, Pauline Briffa, Gianella Bugeja, Jean Paul Buttigieg, David Camilleri, Jo­nathan Camilleri, Aldrin Cassar, Caroline Ciappara, Steve Farrugia, Norbert Grech, Noel Massa, Aaron Mifsud, Melvin Mifsud, Angele Sammut, Alan Stellini, Josef Tonna, Matthew Xue­reb, Jeanette Zammit

  Badminton

  MESA Open: Edmond Abela, Mark Abela, Ann Marie Bezzina, Samuel Cassar, Veronika Dobiasova.

  MESA 40+: Joanne Cassar, Stephen Ferrante, Aldo Polidano, Maria Carmela Spiteri, Sandra Spiteri, Kenneth Vella

  Beach Volley

  Ladies Open: Maria Caruana Demicoli, Isabel Cutajar.

  Men 40+: Angelo Bonello, David Mario Caruana

  Bowling

  BOV: Ernest John Agius, Alan Attard, Hubert Camil­leri, Joseph-Edward Xuereb

  MIA: Aaron Belli, Stephen Christopher Cassar, Mario Joseph Ellul, Charles Farrugia, Carmelo Galea, Alfred Pulis

  Darts

  Joseph Mallia

   

  Waqt li jkunu għaddejjin dawn il-Games,  f’Salzburg se jiltaqa’ l-Kungress Ann­wali tal-European Federation for Company Sport (EFCS).

  Dan il-Kungress se jsir nhar il-Gimgħa li ġej, 28 ta’ Ġunju u l-MESA se tkun rappreżentata mill-uffiċjali tagħha, jigifieri, l-president Mark Marlow, is-segretarju Mario Saliba u t-tezorier Kevin Mifsud.

  Ta’ min isemmi li Mark Marlow jifforma parti mill-Kumitat Eżekuttiv tal-EFCS, waqt li Mario Saliba huwa wieħed mit-tliet membri tal-Kummissjoni Elettorali tal-istess Federazzjoni.