Il-kaptan tal-MV Lifeline mmultat €10,000 wara li l-bastiment ma kienx irreġistrat kif suppost

  Il-kaptan tal-bastiment ta’ salvataġġ MV Lifeline ġie mmultat €10,000 wara li nstab ħati li l-vapur ma kienx reġistrat kif suppost meda daħal fl-ibħra territorjali Maltin wara li salva lil aktar minn 200 immigrant f’Ġunju tas-sena li għaddiet.

  Filwaqt li l-akkużi fil-konfront tal-kaptan setgħu jsarrfu f’piena sa massimu ta’ 12-il xahar priġunerija, il-Maġistrat Joseph Mifsud qal li din is-sentenza qatt ma kienet ikkuntemplata mill-Qorti hekk kif din fehmet immedjatament iċ-ċirkostanza tal-każ.

  Il-multa se tkun qed titqassam fost organizzazzjonijiet Maltin li jgħinu lil refuġjati u persuni li jgħixu fil-faqar.

  Il-Qorti ċaħdet it-talba li saret mill-awtoritajiet biex l-MV Lifeline jiġi kkonfiskat fuq il-bażi li kaptan mhuwiex il-proprjetarju tal-bastiment.

  il-Qorti rrifjutat akkuża oħra miġjuba fil-konfront tal-kaptan li kien qed juża lill-bastiment għal għanijiet kummerċjali mingħajr liċenzja.

  Il-Kaptan Claus-Peter Reisch kien fit-tmexxija tal-bastiment meta salva lil 234 immigrant mill-Baħar Mediterran f’Ġunju li għadda. Dan il-każ wassal biex inħolqot tilwima internazzjonali hekk kif il-pajjiżi involuti damu jiem biex laħqu ftehim dwar min kellu jerfa’ r-responsabbiltà tal-immigranti.

  Malta eventwalment tat permess lill-kaptan li jdaħħal il-vapur fil-portijiet tagħha wara li ntlaħaq ftehim biex l-immigranti jinqasmu bejn diversi pajjiżi. Madankollu l-kaptan kien akkużat li daħħal vapur fl-ibħra territorjali Maltin mingħajr ma kien fil-pussess tar=reġistrazzjoni u liċenzja neċessarja.