Bżonn ta' tibdiliet bażiċi

  L-ewwel ġimgħa: Il-ferħ, ir-rebħ tat-tama fuq ir-rassenjazzjoni li kollox jibqa' kif inhu.

  It-tieni ġimgħa: 'Disbelief'. Il-PL jaf li rebaħ b' maġġorranza kbira iżda għadu mhux jemmen li l-Gvern f'idejh wara kważi 25 sena minn meta żamm gvern għal leġislatura sħiħa.

  Il-ħatra tal-Kabinett il-ġdid tibda' biex ddaħħal f'moħħ in-nies li iva, il-bidla saret. Il-PM għażel li jħallat l-esperjenza mal-uċuh friski u ġodda fit-tmexxija.

  In-nisa jibqgħu ftit wisq fil-Kabinett. Dan ma jawgurax tajjeb jekk tassew irridu ndaħħlu l-perspettiva femminili prattika fil-livell eżekuttiv f' dan il-pajjiż.

  Il-Ministeri jibdew ifittxu li jfasslu surithom. Diversi personaġġi jingħataw karigi għolja fil-ministeri. Bosta minnhom jibdew jindunaw li ma jafux għalxiex daħlu.

  Kont nistenna li l-ogħla uffiċjali jinżammu fuq mitt ġurnata prova qabel ma jiġi ffirmat kull kuntratt. Min minnhom juri nuqqas ta' kompetenza jew diffikultà biex jistabilixxi relazzjoni meqjusa mal-poter, kellu jew għandu jitneħħa minn kmieni.

  F' bosta ministeri ninnota li t-tim maħtur għadu mhux tim sal-lum. L-aktar aspett importanti fit-tmexxija li t-tim jitrawwem, jiffunzjona flimkien f'armonija pemezz ta' laqgħat regolari u spiss bejniethom mal-ministru tagħhom. Għadu mhux jingħata importanza, ħlief mill-Prim Ministru, li l-Kabinett u grupp parlamentari jiltaqgħu regolari.

  Hekk kif il-ministeri, li mhux talli ma ngħatawx over iżda sabu skeletri fuqhiex ilaħħmu, jibdew isibu saqajhom, jibda' barage enormi ta' lmenti u talbiet minn poplu li rxuxtatlu t-tama l-kampanja pożittiva li rebħitu.

  Jiġri li diversi ministeri jinqabdu fit-trappola li jippruvaw isolvu dawn l-ilmenti qabel ma jaqbdu minn qrunha l-problema tas-sistema jew sistemi li wasslu ghal dawn l-ilmenti.

  Il-kultura ta' management by crisis li kkaratterizza l-biċċa l-kbira tal-leġislatura ta' Gonzi PN, għadu qed jissielet magħha l-Gvern ta' Muscat.

  Jinħatru l-bordijiet u s-CEO's li se jmexxu diversi istituzzjonijiet kruċjali fil-pajjiż. Għal darb’oħra n-nisa donnhom ma jeżistux, u allura jibqa' jintbgħat il-messaġġ falz li n-nisa mhux tajbin f'pożizzjonijiet ta' tmexxija!

  Id-defiċit demokratiku f'dan ir-rigward perpetrat mill-gvern ta' qabel jidher li se jikkaratterizza din il-leġislatura wkoll.

  M'iniex se nidħol fid-dettal ministeru b'ministeru, għax intawwal wisq. Però jidher ċar li sa issa qed tingħata aktar importanza biex jinżamm il-poplu mans billi nżoqquh b' xi pjaċir personali milli biex isir l-overhaul bażiku li hemm bżonn fil-mod kif nagħmlu l-affarijiet.

  Ta' konsolazzjoni huwa l-fatt li ntalbu diversi rapporti u studji ta' sitwazzjonijiet li ilhom isewsu s-sistemi li bihom jimxi dan il-pajjiż.

  Is-suċċess ta' dan il-Gvern se jiddependi fuq kemm jimplimenta dawn it-tibdiliet bażiċi malajr minflok jintilef fuq miżuri superficjali u kosmetiċi li jiswew il-flus iżda ma jagħtux riżultati fit-tul.

  Jekk tmur b'darsa tuġgħek għand id-dentist, dentist tajjeb jistabilixxi l-kawża tal-uġigħ u jikkura jew ineħħi dik il-kawża. Mhux jagħtik mediċina tal-uġigħ mingħajr ma jfejjqek tassew.

  Forsi sakemm jikkurak sew tweġġa’ xi ftit, imma wara tkun imfejjaq ta' veru u tkun tista' tgħix aħjar!

  Pożittiv u negattiv

  L-aktar ħaġa li dejqitni sa issa hija tal-Karnival tliet darbiet f'sena għaliex jidher li min qed imexxu dan is-settur ma jafx xi tfisser 'carnevale' , għaliex jissejjaħ hekk u n-nisġa kruċjali li għandha din il-festa mal-kalendarju reliġjuż tagħna!

  Dejqitni ħafna d-dikjarazzjoni b'intenzjoni tajba iżda diskriminatorja għall-aħħar tal-Ministru Helena Dalli, li trid tagħti sena mentoring għal nisa biex jidħlu f' kariga ta' tmexxija! Donnhom l-irġiel awtomatikament ppreparati u aħna speċi għandna bżonn il-mentoring forsi naslu! B'rabta mal-istess Ministru, irrid ngħid li apprezzajt ferm il-pass li ħadet biex twaqqaf kuntratt, li kien se jingħata,għax kien prekarju.

  L-aħjar pass sa issa huwa tal-Ministru Chris Cardona dwar il-Permanent Residence Scheme, li qed tagħti riżultati as we speak.