Aġġornata: Id-Direttur Ġenerali tal-Akwakultura u s-Sajd tiċħad l-allegazzjonijiet... 'Xogħli dejjem għamiltu bi professjonaliżmu'

  Aġġornata:

  Ftit tal-ħin ilu id-Direttur Ġenerali tal-Akwakultura u s-Sajd, Dr. Andreina Fenech Farrugia, għadha kif kategorikament ċaħdet l-akkuża li qed tkun mixlija bihom. "Niżħad dawn l-akkużi... jien dejjem għamilt xogħli b'diliġenza u professjonaliżmu, għalhekk qed nirrabatti dawn l-allegazzjonijiet."

  Aktar qabel:

  Fi stqarrija maħruġa mill-Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima fid-dawl ta’ fatti ppreżentati quddiem l-awtoritajiet Spanjoli ntqal li l-Gvern qed jissospendi b’mod indefinit lid-Direttur Ġenerali tal-Akwakultura u s-Sajd.

  L-istqarrija żiedet tgħid li l-Gvern qed jikkollabora mal-awtoritajiet fl-investigazzjonijiet kollha li qed isiru biex jiġu stabbiliti l-fatti kollha dwar dan il-każ anka fl-interess tas-settur tas-sajd u l-akwakultura f’pajjiżna.

  Fl-investigazzjonijiet il-Pulizija Maltija involviet il-Europol biex tirċievi informazzjoni minn Spanja dwar l-investigazzjonijiet li saru dwar kumpanija Spanjola tat-tonn li topera minn Malta. Intant l-awtoritajiet Maltin għaddejjin b’investigazzjonijiet oħra permezz tal-Pulizija ta’ Malta u anke għaddejja inkjesta Maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Gabriella Vella.