Avveniment ta’ 'team building' għall-impjegati ta' MAPFRE Middlesea

    L-Impjegati ta ' MAPFRE Middlesea kellhom ġurnata barra mill-uffiċju biex jipparteċipaw f’attivita ta’ team-building.

    Fl-avveniment, organizzat minn JUGS Malta, l-impjegati kollha ħadu sehem f'numru ta’ attivitajiet li kellhom l-għan li jgħinuhom fil-komunikazzjoni bejnithom. Mqassma f’timijiet differenti, l-impjegati ħadu sehem f’loghob bl-isem ta’ “Whacky Olympics’” li kienu jinkludu diversi attivitajiet  – fosthom ġiri, futbol u  tug of war.

    "Avvenimenti bħal dawn jippermettu lill-impjegati tagħna biex jissoċjalizzaw u jsiru jafu lil xulxin aħjar. B’hekk, meta jirritornaw lejn il-post tax-xogħol tagħhom, jistgħu jaħdmu aħjar flimkien. Dawn it-tip ta’ inizjattivi jżidu fil-motivazzjoni fuq il-post tax-xogħol,” qalet Silvia, Chief Offier HR. 

    MAPFRE Middlesea torganizza għadd ta 'attivitajiet matul is-sena li jippermettu l-iżvilupp tal-impjegati tagħha. Dawn jinkludu attivitajiet ta’ volontarjat, workshops u taħriġ. “Peress li l-kumpanija tevolvi, it-tim tagħna jeħtieġ li jevolvi wkoll. Nassiguraw li l-impjegati jingħataw programm tajjeb ta 'żvilupp u motivazzjoni, "kompliet is-Sinjura Silva.

    Mapfre Middlesea p.l.c (C-5553)  hija awtorizzata mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta ' Malta (MFSA) biex tmexxi Negozju  fit-tul u Generali skont l-Att dwar il-Kummerc tal-Assigurazzjoni Kap 403 tal-Liġijiet ta’ Malta.