Minn fuq il-karta għall-prattika: pass eqreb lejn il-viżjoni ta’ Ewropa soċjali

  Proġetti soċjali taħt il-programm 2014-2021 ffinanzjati min-Norveġja u mill-pajjiżi taż-żona Ekonomika Ewrope:

   

  • It-tnaqqis tal-inugwaljanzi soċjali fis-saħħa, implimentat mill-Ministeru għas-Saħħa, €2,407,059
  • Opportunity Knocks (OK), implimentat minn Aġenzija Appoġġ ġewwa FSWS, €941,176
  • Taħriġ għall-ħaddiema tal-kunsilli lokali fil-prinċipji ta’ governanza tajba, trasparenza u kontabbiltà, €200,000 miżjuda mal-€1.1 miljun diġà allokati għall-kunsilli lokali fiż-żoni urbani għad-Dipartiment tal-Gvern Lokali mal-MJCL
  • Riġenerazzjoni tal-Mużew Marittimu ta’ Malta, implimentat minn Heritage Malta, €2,015,529

   

  Ewropa soċjali, jew aħjar, il-mudell soċjali Ewropew, hi l-viżjoni li l-Gvern għandu u li llum il-ġurnata qed jimplimenta b’miżuri u bi proġetti prattiċi. Dan il-mudell, li għandu jwassal għal tkabbir ekonomiku sostenibbli flimkien ma’ livell għoli ta’ għajxien u ma’ kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar, illum qed ngħixuh permezz ta’ proġetti li qed jiġu ffinanzjati minn fondi Ewropej.

  Dan intqal mis-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u Djalogu Soċjali Aaron Farrugia waqt li ħabbar numru ta’ proġetti soċjali li jagħmlu parti mill-programm 2014-2021 u li huma ffinanzjati min-Norveġja u mill-pajjiżi taż-żona Ekonomika Ewropea, u li permezz tagħhom se jiġi mitigat in-numru ta’ tfal, ta’ żgħażagħ u ta’ persuni vulnerabbli li jinsabu f’riskju ta’ faqar jew li jiġu marġinalizzati fost prijoritajiet oħrajn.

  Aaron Farrugia qal li Ewropa soċjali hi ċ-ċavetta biex l-istati membri Ewropej jindirizzaw ir-riperkussjonijiet li ħalliet warajha l-kriżi finanzjarja internazzjonali kif ukoll l-impatt li s-suq ewlieni Ewropew ħalla fuq iċ-ċittadini Ewropej minħabba kompetizzjoni soċjali u fiskali iktar ħarxa. Semma diversi sfidi oħrajn fosthom populazzjoni li qiegħda dejjem tixjieħ, is-sostenibbiltà tal-benefiċċji soċjali li pajjiżna jipprovdi kif ukoll it-trasformazzjoni diġitali li qed ngħixu u li qed timpatta l-industriji u n-negozji.

  Is-Segretarju Parlamentari qal li fil-kuntest ta’ żieda notevoli fil-popolarità ta’ forzi ewroxettiċi u populisti, gvern għaqli jindirizza l-inugwaljanzi u d-diverġenzi fil-pajjiż kif ukoll jaċċerta li jkun hemm konverġenzi soċjali u ekonomiċi mal-istrata kollha tas-soċjetà. 

  Fid-dawl ta’ dan kollu, proġetti ffinanzjati bil-fondi Ewropej jistgħu jgħinu b’investiment neċessarju. Pajjiżi bħan-Norvegja, Liechtenstein u l-Iżlanda huma pijunieri fil-mudell soċjali li rridu għal pajjiżna u r-relazzjonijiet fil-qrib magħhom jawguraw tajjeb għall-ġejjieni. Malta se tibbenefika €8 miljun mill-EEA u fondi mill-Gvern Norveġiz taħt il-programm 2014 u 2021 b’miri ċari, dawk li jassistu fl-iżvilupp urban ta’ pajjiżna u l-miri li l-Gvern għandu biex ikompli jnaqqas il-faqar.

  Min-naħa tagħha, l-Ambaxxatriċi Norveġiża għal Malta Margit Tveitan qalet li l-programm jgħin biex jitkattru r-relazzjonijiet bilaterali u l-bdil tal-għerf miżbuq bejn iż-żewġ naħat isaħħaħ ir-relazzjoni bejn Malta u n-Norveġja.