Żagħżugħ Finlandiż u l-ġenituri tiegħu b'sentenzi sospiżi wara li ffrodaw lil kasino onlajn ibbażat f'Malta aktar minn €132,000

  Żagħżugħ Finlandiż ingħata sentenza sospiża ta’ sena u tmien xhur ħabs wara li lbieraħ instab ħati li ffroda lil casino Malti li jopera onlajn b’aktar minn €100,000.

  Iż-żagħżugħ ta’ 18-il sena, mill-belt Finalndiża ta’ Forssa kien għad kellu 16-il sena meta kien ħa vantaġġ minn żball fis-sistema teknoloġika użata mill-kasino biex seta’ jirreġistra b’data tat-twelid falza.

  Permezz tal-azzjonijiet frodulenti tiegħu, fuq medda ta’ xahar iż-żagħżugħ sfrutta dan l-iżball biex trasferixxa aktar min €132,000 mill-fondi tal-kasino għall-kont bankarju personali tiegħu.

  Fuq perjodu ta’ xahar, bejn April u Mejju tal-2017, iż-żagħżugħ trasferixxa lus għal 417-il darba. Kien impjegat tal-istess kasino li kien induna bil-frodi li kienu ġarrbu f’Lulju tal-istess sena.

  Iż-żagħżugħ ġie ordnat jirrestitwixxi lill-kasino s-somma li ffroda fl-intier tagħha filwaqt li kien ordnat iħallas ukoll l-ispejjeż legali tal-kumpanija li kienu jammontaw għal €3,000.

  Il-ġenituri taż-żagħżugħ ukoll instabu ħatjin għal akkużi ta’ ħasil ta’ flus li tressqu fil-konfront tagħhom. Missier iż-żagħżugħ ingħata sentenza sospiża ta’ ħames xhur priġunerija għal ħasil ta’ flus aggravat u kien ordnat jirrestitwixxi €14,500 li kien trasferixxa lill-kont bankarju tiegħu.

  Omm iż-żagħżugħ min-naħa l-oħra ingħatat sentenza sospiża ta' 60 jum ħabs u kienet ordnata tħallas lura €2,300 u mutur li l-valur tiegħu kien jeċċedi l-€5,000 u li kien inxtara bil-flus iffrodati.