Ikompli jonqos id-defiċit kummerċjali

    Statistika maħruġa mill-NSO rigward il-kummerċ internazzjonali turi li defiċit kummerċjali ta' € 242.6 miljun ġie rreġistrat f'Mejju meta mqabbel ma' defiċit ta’ € 441.2 miljun fix-xahar korrispondenti tal-2017. Kemm l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet naqsu b’€ 271.9 miljun u € 73.3 miljun rispettivament. It-tnaqqis fil-valur tal-importazzjonijiet kien primarjament dovut għal makkinarju u tagħmir tat-trasport (€ 304.0 miljun), filwaqt li fjuwils minerali, lubrikanti u materjal relatat (€ 45.7 miljun) ammontaw għal tnaqqis ewlieni fl-esportazzjonijiet.

    Matul l-ewwel ħames xhur ta' din is-sena, id-defiċit kummerċjali naqas b'€ 556.0 miljun meta mqabbel mal-perjodu korrispondenti tal-2017, u laħaq € 715.3 miljun. L-importazzjonijiet juru tnaqqis ta' € 368.1 miljun, filwaqt li l-esportazzjonijiet żdiedu b'€ 187.9 miljun. Importazzjonijiet aktar baxxi kienu prinċipalment dovuti għal tnaqqis ta' € 424.5 miljun f'makkinarju u tagħmir tat-trasport. Fir-rigward tal-esportazzjonijiet, iż-żieda ewlenija kienet irreġistrata wkoll f'makkinarju u tagħmir tat-trasport (€ 349.1 miljun), li parzjalment tingħeleb bi tnaqqis ta' ?211.0 miljun f'karburanti minerali, lubrikanti u materjali relatati.

    L-importazzjonijiet kummerċjali ta' Malta mill-Unjoni Ewropea laħqu € 1,556.2 miljun, jew 67.7% tal-importazzjonijiet totali. Kien hemm żieda ta’ € 154.4 miljun f'importazzjonijiet minn pajjiżi taż-żona tal-ewro meta mqabbla mal-istess perjodu tal-2017. Żidiet u tnaqqis prinċipali fl-importazzjonijiet ġew irreġistrati mir-Renju Unit (€ 59.9 miljun) u Kanada (€ 146.2 miljun) rispettivament. Iż-żieda ewlenija fl-esportazzjonijiet kienet diretta lejn il-Ġappun (€ 27.4 miljun), filwaqt li l-Italja (€ 57.3 miljun) irreġistrat l-ogħla tnaqqis.