Sewwieq mhux ħati li kkawża l-qtil ta’ tifla

  Sewwieq ma nstabx ħati li b’negliġenza kkawża l-qtil ta’ tifla waqt li kienet qed taqsam it-triq. 

  Ludvic Bartolo, ta’ 43 sena, kien akkużat bil-qtil involontarju ta’ Sara Farrugia, li kellha 15-il sena, f’inċident li kien seħħ nhar il-21 ta’ Settembru 2013. 

  Farrugia kienet qed taqsam it-triq qrib il-kumpless sportiv tal-Kottonera flimkien ma’ ħuha li dak iż-żmien kellu sitt snin meta ntlaqtu minn vettura tal-għamla Toyota Vitz li kienet misjuqa minn Bartolo. Hija sofriet minn ġrieħi gravi f’rasha waqt li ħuha sofra ġrieħi ħfief.

  Esperti maħtura mill-Qorti kkonkludew li l-brejkijiet tal-karozza kienu qed jaħdmu sew u li l-karozza ma kinitx qed tinstaq b’veloċità eċċessiva. 

  Ġie osservat ukoll li l-vittmi kienu ttajru waqt li dawn kienu qed jaqsmu t-triq u li 26 metru bogħod minn fejn seħħ l-inċident kien hemm traffic lights. 

  Il-Maġistrat Audrey Demicoli innotat li ma kien hemm l-ebda negliġenza jew ksur tar-regolamenti tat-traffiku min-naħa tal-imputat kif ukoll li l-vittmi ma kinux użaw it-traffic lights iżda qabdu u qasmu t-triq f’daqqa. 

  Kien għalhekk li s-sewwieq ma nstabx ħati tal-akkużi miġjuba kontrih u kien illiberat minnhom.

  L-Avukati Franco Debono u Veronique Dalli dehru għal Ludvic Bartolo.