Ġorġjan jinġieb taħt arrest minn Franza … kien qed jiġi mfittex mill-Pulizija Maltija fuq serq

  Raġel li allegatament kien jagħmel parti minn ċirku kriminali li erba’ snin ilu wettaq 28 serqa minn diversi lokalitajiet tilef il-garanzija personali ta’ €30,000 wara li kien arrestat mill-ġdid fuq ordni tal-Qorti.

  Karlots Dola-Beridze, ta’ 43 sena milll-Ġorġja, tressaq fil-Qorti tal-Maġistrati ftit tas-sigħat wara li nġieb f’Malta bis-saħħa ta’ mandat ta’ arrest Ewropew.

  Il-mandat ġie eżegwit mill-awtoritajiet Franċiżi wara li ntlemaħ fin-naħa ta’ isfel tal-pajjiż f’Settembru li għadda.

  Dola-Beridze, flimkien ma’ erba’ ċittadini Ewropej oħra tal-Lvant, kienu qed jiffaċċjaw proċeduri kriminali f’Malta dwar l-allegat involviment tagħhom f’madwar 28 serqa minn residenzi f’Tas-Sliema, fil-Gżira, Tal-Pietà, San Ġiljan u San Pawl il-Baħar. 

  Ħamest’irġiel, fosthom l-imputat, kienu tressqu l-Qorti mixlija bl-involviment tagħhom fl-allegat serq, li pparteċipaw f’attivitajiet kriminali u li kienu jagħmlu parti minn grupp ta’ kriminalità organizzata fost oħrajn.

  Wara diversi tentattivi, l-irġiel kienu ngħataw il-libertà proviżorja mill-Qorti Kriminali taħt diversi kundizzjonijiet fosthom garanzija personali ta’ €30,000.

  Madankollu, is-suspetti tal-Pulizija tqajmu meta l-akkużati naqsu milli jidhru fil-Qorti. Il-Pulizija nformaw lill-Qorti li l-ħamest’irġiel probabbilment kienu ħarbu mill-pajjiż peress li kienu wkoll waqfu jiffirmaw l-għassa.

  Meta Dola-Beridze ntlemaħ fi Franza, l-awtoritajiet Maltin immedjatament bdew proċeduri fuq il-bażi ta’ mandat ta’ arrest Ewropew biex ikun estradit lura Malta.

  Huwa tressaq ilbieraħ quddiem il-Maġistrat Josette Demicoli li ordnat ir-revoka tal-ħelsien mill-arrest u l-arrest mill-ġdid tal-imputat. Hija ordnat ukoll il-konfiska tal-garanzija personali ta’ €30,000 tal-imputat li jistgħu jiġu kkonvertiti f’ħabs sa massimu ta’ sentejn f’każ li huwa jonqos milli jħallas l-ammont dovut. 

  Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispetturi Kurt Zahra, Fabian Fleri u Jonathan Ransley filwaqt li l-Avukati Shazoo Gaznavi u Charlon Gouder dehru għal Karlots Dola-Beridze.