Malta bit-tieni l-akbar tnaqqis fi produzzjoni industrijali

    L-aħħar statistiċi mill-Eurostat, l-uffiċju statistiku tal-Unjoni Ewropea, juru li Malta uriet it-tieni l-akbar tnaqqis fi produzzjoni industrijali. Ir-riżultat ta’ Malta kien ta’ -3.2%. li rriżulta minn figuri li ħarġet il-Eurostat meta ġew imqabbla Marzu ta’ 2018 ma’ Marzu tas-sena ta’ qabel.

    L-iktar pajjiż li kellu tnaqqis fi produzzjoni industrijali kien tal-Irlanda (-14.7%), segwiet minn Malta (-3.2%) u fl-aħħar hemm is-Slovakkja (2.3%).

    Fost l-Istati Membri, l-ogħla żidiet fil-produzzjoni industrijali ġew irreġistrati fil-Litwanja (+11.5%), l-Estonja (+7.6%) u l-Finlandja (+7.0%)

    F’Marzu 2018, meta mqabbel ma’ Marzu 2017, il-produzzjoni industrijali żdiedet bi 3.0% kemm fiż-żona tal-euro kif ukoll fl-UE28.

    Din iż-żieda ta’ 3% fil-produzzjoni industrijali  kienet dovuta għall-produzzjoni ta' enerġija li qed tiżdied b'1.8%, oġġetti kapitali b'2.7%, oġġetti tal-konsumatur li jservu fit-tul bi 2.6%, oġġetti tal-konsumatur li ma jdumux b'1.8% u prodotti intermedjarji b'1.6%.