Raġel mixli li daħħal folja taċ-ċikkulata fil-parti intima ta' martu

  Il-Pulizija akkużat raġel ta' 55 sena mis-Siġġiewi b'att indiċenti fuq martu fejn allegatament daħħal folja taċ-ċikkulata fil-parti intima tagħha wara argument bejniethom minħabba l-problema li għandha tal-alkoħol.

  L-Ispettur John Spiteri, li investiga l-każ mal-Ispettur Kylie Borg, spjega lill-Maġistrat Doreen Clarke kif ir-raġel hedded lil martu, beżżagħha u aggrediha wara li naqset li tnaddaf id-dar.

  Min-naħa tagħha, l-Ispettur Borg iddeskriviet dan il-każ bħala inaċċettabbli fis-soċjeta tal-lum. 

  Madankollu l-Avukat Michael Tanti Dougall, f'isem ir-raġel, qal li kienet il-mara li minħabba l-alkoħoliżmu stiednet lir-raġel biex ikollhom x'jaqsmu flimkien u ippruvat taħbi r-riħa tal-alkoħol billi wżat il-folja taċ-ċikkulata.

  Waqt li saħaq li dan ma kienx każ ta' stupru, huwa talab għall-ħelsien mill-arrest tal-klijent tiegħu.

  Madankollu ż-żewġ uffiċjali prosekuturi oġġezzjonaw fejn semmew li fil-ħin tal-każ kien hemm iben il-koppja fid-dar u għalhekk missieru seta jinfluwenza x-xiehda tiegħu.

  Il-Maġistrat Clarke laqgħet l-oġġezzjoni tal-prosekuzzjoni u għalhekk ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest.

  Fl-istess waqt ordnat li kemm isem ir-raġel kif ukoll isem il-mara ma jixxandrux fuq il-mezzi tax-xandir.