L-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur tiffirma ftehim kollettiv ġdid għall-impjegati tagħha

  Illum, l-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur (MCCAA), il-General Workers Union (GWU) u l-Union Ħaddiema Magħqudin – Voice of the Workers (UHM), iffirmaw il-ftehim kollettiv ġdid għall-impjegati tal-MCCAA. 

  Il-ftehim, li jkopri erba’ snin jibni fuq dak ta’ qablu, u permezz tiegħu l-impjegati se jibbenefikaw minn titjib fost oħrajn fis-salarji, li jirrifletti salarji attwali fis-suq. Opportunitajiet għall-progressjoni fil-karriera, miżuri favur il-familja, u flessibliltà fil-ħinijiet tax-xogħol lkoll kienu mtejba għas-saħħa fiżika u mentali tal-impjegati. 

  Il-pakketti tas-salarji se jippremjaw l-impjegati li jagħtu sehemhom f’din l-entità, u se jippermettu biex l-Awtorità tilqa’ impjegati ġodda, u tkompli ttejjeb is-servizzi li toffri lill-pubbliku. 

  Il-bidliet li se jġib miegħu il-ftehim kollettiv tal-MCCAA huma frott diskussjonijiet bejn il-partijiet kollha nvoluti, li fl-istess ħin riedu jtejbu l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema. 

  Iċ-Chairperson tal-MCCAA, l-Ing. Helga Pizzuto, irringrazzjat il-partijiet kollha nvoluti tal-ħidma tagħhom lejn dan il-ftehim.

  Is-Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni tal-Konsumatur u Valletta 2018, Deo Debattista, emfasizza li l-iffirmar ta’ dan il-ftehim juri l-impenn tal-Gvern li jsaħħaħ il-kundizzjonijet tal-ħaddiema, għaliex dawn huma kruċjali fil-viżjoni tal-Awtorità.