Biex żgħażagħ jivvjaġġaw bla ħlas irid ikollhom Tallinja Card

    Fl-aħħar jiem kienu diversi dawk il-ġenituri u anke studenti li bdew jistaqsu kif se taħdem il-miżura tal-baġit li permezz tagħha żgħażagħ ta’ bejn 16 u 20 sena jivvjaġġaw bit-trasport pubbliku bla ma jħallsu. Kien hemm diversi żgħażagħ li ma bdewx jifhmu kif se taħdem is-sistema u jidher li kien hemm nuqqas ta’ informazzjoni dwar din l-iskema. 

    Il-Ministeru għat-Trasport meta kuntattjat qalilna li “biex aktar nies jitħajru jivvjaġġaw bit-trasport pubbliku, ittieħdet miżura fil-budget fejn kull min matul is-sena 2018 għandu l-età ta’ bejn 16 sa 20 sena, jivvjaġġa b’tal-linja matul din is-sena. Din il-miżura daħlet fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar 2018.

    Biex dawn iż-żagħżagħ igawdu minn din l-iskema, irid ikollhom it-Tallinja Card biex is-sistema fuq il-karozza tal-linja tagħrafhom u jibbenefikaw minn trasport pubbliku b’xejn. Dawk li m’għandhomx it-Tallinja Card jistgħu japplikaw għal waħda.”