“Mamma mia!... Għaliex dawn it-toroq imħarbta?” Monica Bellucci impressjonata b'dak li kapaċi joffri pajjiżna

  “Kif qaluli li hawn artista Taljana jien ma ħadtiex bi kbira għax hawn jiġu diversi persuni famużi, iżda mort nilqagħha bħalma nagħmel lil kull minn jiġi jżur il-post tagħna”. Dan kien l-ewwel kummen ta’ Anton, is-sid tal-Arka ta’ Noe li llum kellu żjara mill-artista Taljana Monica Bellucci, il-mara meqjusa bħala waħda mill-isbaħ nisa fid-dinja.

  Anton qalli li bilfors tieħu grazzja ma’ personalità bħal ta’ Bellucci, “ma setatx tieqaf tfaħħar il-post u tgħidli kemm jidhru kuntenti l-annimali tant li qalet li x’aktarx il-frieħ li l-bambin li għoġbu jagħtini huma frott tal-imħabba lejhom.”

  Anton qal li Bellucci baqgħet impressjonata b’dak li kapaċi toffri din il-gżira tant li stqarret miegħu li ma kinitx taf li f’pajjiżna kapaċi ssib minn kollox anke annimali f’postijiet bħalma hi l-Arka ta’ Noe u filwaqt li esprima s-sodifazzjon tiegħu qal li reazzjonijiet simili huma l-kuraġġ biex ikompli għaddej bil-ħidma tal-ħolma tiegħu.

  Anton qal li ħasra li personalità bħal mhi Bellucci se tħalli l-pajjiż fis-sigħat li ġejjin b'impressjoni mill-aqwa ta' dak kollu li kapaċi joffri dan il-pajjiż, iżda qabel ħalliet il-post staqsietu għaliex dak li jkun għandu jgħaddi minn toroq diżastrużi biex jasal f'post bħalma hu l-Arka ta' Noe.

  Esperjenza li ma tinsa qatt żgur li hija mawra sal-park tal-annimali Arka ta’ Noe fis-Siġġiewi. Anton Cutajar, is-sid ta’ dan il-post jistieden lil kulħadd biex iżur dan il-post u jara l-imħabba reċiproka ta’ dawn l-annimali li jafu li hemm min iħobbhom u jieħu ħsiebhom.

  Cutajar li jiddedika ħajtu għal dawn l-annimali eżotiċi, l-ħolma tiegħu saret realtà għax fl-aħħar xhur ingħata l-permess biex jibda jopera u beda t-triq li jiftaħ zoo b’differenza.

  L-Arka ta’ Noe huwa mgħammar b’bosta annimali eżotiċi li diffiċli naraw f’Malta bħal tigri, alpaki, lemurs, xadini, żebri, emu, kangarus, pappagalli, ċriev, mogħoż tal-muntanja u bosta tipi ta’ għasafar eżotiċi u papri ta’ kull tip u annimali oħra.