Aġġornata bil-filmat: Tinħatt it-tieni ċumnija

              Tinħatt it-tieni ċumnija tal-Powerstation tal-Marsa

  Hekk kif iż-żarmar tal-powerstation tal-Marsa qed jasal lejn tmiemu, aktar kmieni bdew jinħattu l-aħħar żewġ ċmieni tal-konkos li għad baqa’ fis-sit.

  It-toroq li jwasslu għas-sit tal-istazzjon huma magħluqa għal xi ħinijiet sabiex ħadd ma jersaq lejn il-post fejn jinsabu għaddejjin ix-xogħlijiet. Bħala prekawzjoni, Transport Malta qed tavża lill-baħħara sabiex iżommu ‘l bogħod minn Moll il-Pont u Moll il-Knisja, madwar ix-xat tan-naħa ta’ ġewwa tal-Port il-Kbir, qrib waħda miċ-ċmieni. 

  L-ewwel struttura li żżarmat inbniet fl-1986 bħala parti minn Unit 8, l-akbar ġeneratur tal-elettriku li kien hemm fil-Marsa Power Station u li ntefa għall-aħħar darba fi Frar 2015. Il-pjattaformi u s-slielem fuq barra, u l-qoxra tal-fire bricks ta’ ġewwa din iċ-ċumnija diġa żżarmaw f’dawn l-aħħar jiem. 

  B’għoli ta’ 81 metru ‘l fuq mill-art, din iċ-ċumnija wiesa ħames metri hija l-itwal struttura tal-Marsa Power Station. Madankollu, l-aktar struttura għolja kienet iċ-ċumnija tal-ħadid ta’ Unit 7, li minkejja li kienet twila 69 metru, kienet mibnija fuq art ogħla ftit metri ‘l bogħod. Din iċ-ċumnija żżarmat ftit tax-xhur ilu flimkien ma’ diversi partijiet oħra tal-istazzjon.

  Waqt ix-xogħol ta’ twaqqigħ, il-kuntratturi qed isegwu pjan metikoluż li kien meqjus u approvat mill-awtoritajiet tal-ambjent u tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ser ikun hemm diversi miżuri ta’ prevenzjoni sabiex jiġu mħarsa l-ħaddiema involuti f’dan il-proġett, kif ukoll l-impjegati ta’ postijiet tax-xogħol fl-inħawi. 

  Enemalta plc tixtieq tirringrazzja lill-impjegati u l-kuntraturi tagħha, lill-awtoritajiet involuti, lir-residenti u n-negozji tal-inħawi u lil dawk kollha li qed jikkoperaw f’din il-ħidma sabiex tiżżarma l-Marsa Power Station.