Filmat: Devon Bieling kienet determinata li tispiċċa l-maratona ta' Washington minkejja li qabadha bugħawwieġ