Jerġa' jinfetaħ il-każ tat-tifla ta' 10 snin li welldet tarbija

  Il-Pulizija Indjana reġgħu fetħu l-każ tat-tifla ta’ għaxar snin li kienet ġiet stuprata wara li esperti tal-forensika sabu li l-kampjuni tad-DNA tat-tarbija tagħha ma jaqblux ma’ dawk ta zijuha li kien ġie akkużat bl-istupru tagħha.

  Wara li l-Qorti kienet ċaħditilha l-permess biex twettaq abort, il-vittma x-xahar li għadda welldet tifla. Hija ma kellha l-ebda ħjiel tat-tqala u kien intqalilha li n-nefħa ta’ żaqqha kienet ġejja minn ġebla fl-istonku tagħha.

   It-tifla kienet allegat li fis-seba’ xhur ta’ qabel hija kienet g?iet stuprata għal diversi drabi minn zijuha, ta’ madwar 40 sena, u li eventwalment kien g?ie arrestat u qiegħed jgħaddi g?uri minn qorti spec?jali li titratta kaz?i li jinvolvu tfal. Huwa jinsab miz?mum il-ħabs u qatt m’għamel xi stqarrija. 

  Il-korrispondent tal-BBC f’Delhi, Geeta Pandey, qalet li r-riz?zultati tad-DNA issa wasslu għall-mistoqsija jekk it-ti a kinitx sfat abbuz?at minn persuni oħrajn. Missier it-ti a aktar qabel kien qal lill-BBC li l-akkuz?at ma c?aħadx l-akkuz?i mig?jubin kontrih lwaqt li l-pulizija qalu li zijuha kien ammetta għall-allegazzjonijiet dwaru. 

  Uffic?jal involut fl-investigazzjoni lbieraħ qal li s’issa ħadd ma kien għadu jaħseb dwar xi possibbiltà oħra u li t-tifla kienet xehdet l-qorti u qalet b’mod c?ar fl-istqarrija tagħha li kien zijuha li stupraha u anke z?velat fatti dwar l-abbuz?. Omm it-tifla kienet qalet lill-investigaturi li huma ma kienu qegħdin jissuspettaw f’ħadd aktar u l-pulizija qegħdin isostnu li l-kaz? issa ħa z?volta oħra. 

  It-tqala tat-tifla g?iet skoperta għall-ħabta ta’ nofs Lulju li għadda meta hi kienet ilmentat li kienet qiegħda tħoss ug?igħ fl-istonku tagħha u l-g?enituri ħaduha lejn l-isptar. Qorti lokali f’Chandigarh rrifjutat talba għal abort għar-rag?uni li t-tqala kienet avvanzata wara li t-tobba taw parir li terminazzjoni tat-tqala kien ikun riskjuz? ħafna. Il-Qorti Suprema aktar tard z?ammet l-istess g?udizzju. 

  Peress li l-g?enituri tat-tifla ma ridux jafu bit-tarbija, din ittieħdet għall-kura minn entitajiet soc?jali u se tkun of- fruta għal adozzjoni. 

  Il-G?imgħa li għadda, tifla ta’ 13-il sena u li kellha 32 g?imgħa tqala, welldet tifel wara li l-qorti tatha l-permess li twaqqaf it-tqala. It-tarbija mietet jumejn wara. F’Mejju kaz? simili g?ie rrap- portat li seħħ fl-istat ta’ Haryana fejn ti a ta’ għaxar snin, allegatament stuprata minn missierha tar-rispett, tħalliet li tabbortixxi wara 20 g?imgħa tqala.