FILMAT: “Pajjiżna reġa' ġie għan-normalit√†” … Messaġġ mill-Prim Ministru Joseph Muscat fl-ewwel 100 jum tal-leġiżlatura

   

  “F’dawn l-ewwel mitt pass minn mindu erġajtu tajtuni l-privileġġ li nservikom bħala Prim Ministru, pajjiżna kompla għaddej bl-istess ritmu mgħaġġel li wassal għal tant riżultati, anzi żidna aktar. Stajna nżidu aktar għax għandna bażi soda, għandna pajjiż b’saħħtu li jinsab mal-ewwel kategorija, pajjiż li qed jieħu ħsieb lil uliedu u li qed ilesti għall-futur, għal min ġej warajna.” Hekk saħaq il-Prim Ministru Joseph Muscat f'messaġġ lill-pajjiż biex ifakkar l-ewwel 100 jum ta' din il-leġiżlatura. 

  Il-Prim Ministru żied jgħid li “Mitt jum ilu pajjiżna kien ġej minn l-aktar kampanja diviżiva li wieħed seta’ qatt jimmaġina. Mingħajr ma wieħed joqgħod iħares lura lejn naħa jew oħra, il-poplu kien jaf li l-unika ħaġa ċerta kienet li rridu nkomplu mexjin ’il quddiem, li l-pajjiż għandu bżonn li jkompli fit-triq li kien qabad fil-leġiżlatura li għaddiet. Li ma nistgħux nibqgħu ninħlew niddiskutu lbieraħ meta għandna għada quddiemna. Kien għalhekk li minflok għamilna l-barrieri bejnietna ftaħna l-bibien. Minflok intlifina f’ħafna retorika, middejna għonqna mill-ewwel għax-xogħol.”

  Saħaq li l-poplu qed jistenna mill-Gvern, u kien dak li l-Gvern eventwalment għamel. “Għamilna dan billi komplejna fejn ħallejna fil-ġimgħat u x-xhur ta’ qabel. Ħidma li ma kinitx kollha perfetta, iżda ħalliet ir-riżultati.”

  Saħaq li l-pajjiż iss reġa' ġie għan-normal bin-nies ikomplu għaddejjin bil-ħajja tagħhom għax kienu trankwili u din it-trankwilità ħalliet riżultati aħjar.

  Żied jgħid li r-riżultati ekonomiċi li pajjiżna qed jikseb konna ilna ma naraw bħalhom snin twal, jekk qatt rajna. 

  “Dawn huma s-sisien fundamentali li waslu biex qed ngħixu f’pajjiż li tela’ tarġa u tnejn ‘l fuq, iżda issa, permezz tal-ħidma tagħna lkoll, permezz tal-ħidma tagħna, tal-poplu Malti u Għawdxi wieħed, jista’ jitla’ ‘l fuq saħansitra aktar.”

   Il-Prim Ministru emfasizza li din il-ħidma qed tagħti l-fakultà lill-Gvern jħejji lil pajjiżna għall-futur, element li ddeskriva bħala l-missjoni li għandu l-Gvern immexxi minnu.

  “Dan kollu jista’ jsir biss billi kif bdejna nagħmlu fil-ġranet li għaddew nibdew inkomplu nwettqu l-programm elettorali ambizzjuż iżda realistiku li l-poplu ried b’tant saħħa.”

  Saħaq li l-budget li se jkun preżentat ftit tal-ġimgħat oħra huwa pass importanti ħafna, “pass minn ħafna sabiex inkunu nistgħu ngawdu mill-frott li żrajna matul il-leġiżlatura li għaddiet.” Il-Prim Ministru temm jgħid li l-għaqda se twassal lil pajjiżna għall-aqwa żmien. Dan filwaqt li stieden lill-poplu biex “dak li bdejna bħala poplu nkompluh bħala poplu wieħed għax l-aqwa żmien ta’ pajjiżna għadu ġej. Dan huwa l-pajjiż li jixraq lill-uliedna.”