Bormliż imbotta u waqqa’ Surġent waqt li kien qed jiġri warajh

  Surġent tal-Pulizija rrakkonta fil-Qorti kif waqt li kien qiegħed iżomm persuna taħt arrest fl-Għassa ta’ Tas-Sliema, dan tal-aħħar ħarab minn fuq il-post u meta l-istess Surġent mar jiġri warajh biex jaqbdu, dan imbuttah u waqqgħu.

  Is-Surġent Brian Mifsud, stazzjonat fl-Għassa tas-Sliema, kien qed jixhed fil-każ kontra Jason Micallef, żagħżugħ ta’ 22 sena minn Bormla li jinsab mixli li fit-22 ta’ Marzu li għadda, għall-ħabta tal-4.30 p.m., ħarab lill-Pulizija li kien għassa miegħu u saq vettura tal-għamla Volkswagen mingħajr liċenzja. 

  Micallef jinsab mixli wkoll li bejn Frar u Marzu ta’ din is-sena kiser il-kundizzjonijiet li bihom il-Maġistrat Marse-Ann Farrugia tatu l-ħelsien mill-arrest fuq każ ieħor. 

  Is-Surġent Mifsud spjega lill-Maġistrat Aaron Bugeja li nhar it-22 ta’ Marzu, l-Ispettur Jonathan Ransley kien għaddielu mandat ta’ arrest fil-konfront tal-imputat. Meta mbagħad l-imputat mar jiffirma l-Għassa, is-Surġent infurmah li kien jinsab taħt arrest. 

  Malli ġie mgħarraf b’dan, l-imputat telaq jiġri minn fuq il-post, bis-Surġent jordnalu biex jieqaf. Kif kien nieżel mit-taraġ tal-bankina tal-Għassa biex isegwih, allegatament l-imputat imbutta lis-Surġent bil-konsegwenza li kkawżalu ġrieħi ħfief. Huwa qal li l-imputat ħarab minn fuq il-post permezz ta’ vettura tal-għamla Volkswagen. 

  Fix-xhieda tiegħu, l-Ispettur Jonathan Ransley spjega kif Micallef kien fost oħrajn m’attendiex għal kawża tal-Qorti u ommu qalet li kien ma jiflaħx meta mbagħad mar jiffirma fl-Għassa. Huwa qal li Micallef naqas milli jiffirma l-għassa madwar 20 darba. 

  Għaldaqstant ordna l-ħruġ ta’ mandat ta’ arrest fil-konfront tal-imputat, u meta mar jiffirma nhar it-22 ta’ Marzu, is-Surġent informah li kien jinsab taħt arrest. Minkejja li rnexxielu jaħrab, l-imputat instab ġimgħa wara f’Bormla fejn kien arrestat. 

  Il-każ ikompli. Il-Prosekuzzjoni f’dan il-każ qed titmexxa mill-Ispettur Jonathan Ransley filwaqt li l-Avukat Marion Camilleri qed tidher għal Jason Micallef.