Raġel mixli bi vjolenza domestika fuq martu jingħata l-ħelsien mill-arrest

  Raġel li jinsab mixli bi vjolenza domestika fil-konfront ta’ martu ngħata l-libertà proviżorja wara 11-il ġurnata miżmum taħt arrest preventiv. 

  Huwa mifhum li l-imputat, li ismu mhux jixxandar fuq ordni tal-Qorti biex tiġi protetta l-identità tal-allegati vittmi, kien arrestat lejliet l-Ewwel tas-Sena wara li martu ċemplet lill-Pulizija mid-dar ta’ waħda mill-ġirien.

  Fil-Qorti, ir-raġel jinsab mixli li kkaġuna ġrieħi gravi lil martu, li insulentaha u heddidha. 

  Meta kien tressaq fil-Qorti quddiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo, intqal li l-imputat kien taha daqqa ta’ ponn wara li ħaseb li setgħet kienet qed teqlibilhu. Hija u tipprova tiżgiċċa minn taħt idejh, il-mara qabżet erba’ turġien u spiċċat biex kisret sieqha. 

  Ir-raġel ingħata l-libertà proviżorja fuq depożitu ta’ €800 u garanzija personali ta’ €5,000. Inħarġet ukoll ordni ta’ protezzjoni fil-konfront ta’ martu u wliedu. 

  Il-Prosekuzzjoni f’dan il-każ tmexxiet mill-Ispettur John Spiteri waqt li l-Avukati Franco Debono, Amadeus Cachia u Marion Camilleri dehru għall-imputat.