App ġdida għad-donaturi tad-demm

  L-App Blood Donors MT ... għodda ġdida għad-donaturi tad-demm kif ukoll għal kull min irid jibda jagħti

  Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm dejjem jara kif ser itejjeb is-servizz li joffri u kemm jista’ jkun iżomm aġġornat maż-żminijiet ta’ llum. Fil-fatt bis-sapport tal-MITA is-Servizz issa għandu App ġdida bl-isem Blood Donors MT bil-għan li tiffaċilita l-komunikazzjoni mal-pubbliku nġenerali, partikularment mad-donaturi tad-demm. L-App fost affarijiet oħra toffri ħafna informazzjoni lil kull min ikun jixtieq jagħti d-demm, u għal dawk li huma donaturi tipprovdilhom il-faċilità li jżommu rekord dettaljat ta’ kull donazzjoni li jagħmlu minn issa ‘l quddiem.

  Is-Servizz waqt li jħeġġeġ lill-pubbliku biex iniżżel din l-App mill-App Store jew mill-Google Play jappella għal iktar donazzjonijiet tad-demm li fil-jiem li ġejjin jistgħu jsiru: 

   ·         fiċ-Ċentru tal-Għoti tad-Demm ta’ Gwardamanġa li jiftaħ KULJUM (7 ijiem fil-ġimgħa) mit-8:00 am sas-6:00 pm (l-aħħar reġistrazzjoni sas-6:00pm).

  ·         Fil-Mobile Blood Donation Unit li nhar Il-Ħadd 15 ta’ Jannar, mit-8:30am sas-1:00pm ser ikun fid-Dipġartiment tal-Protezzjoni Ċivili f’Ħall Far

  ·         fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex nhar it-Tlieta 17 ta’ Jannar ser ikun disponibbli għad-donazzjonijiet tad-demm mis-1:00pm sal-5:00pm (l-aħħar reġistrazzjoni sal-5:00pm).

  Huwa importanti li wieħed iġib il-karta tal-identità, il-liċenzja tas-sewqan jew passaport Malti, u possibbilment iħajjar lil ħaddieħor jagħti d-demm ukoll.